Vlaanderen is klaar voor duaal leren!

Vlaanderen is klaar voor duaal leren!

Na drie jaar proefdraaien is het bijna zover. Vanaf 1 september 2019 zullen 186 scholen 79 duale studierichtingen meer dan 800 keer aanbieden. Nu zijn dit nog 155 scholen die 42 studierichtingen in totaal 417 keer aanbieden. Dit werd vandaag door de Vlaamse Regering goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters. Het gaat onder meer om richtingen als zorgkundige, elektromechanische technieken, groenbeheer, textiel, logistiek of schilder. Deze namiddag zal het Overlegplatform Duaal Leren, met alle stakeholders en dat door beide ministers voorgezeten wordt de laatste afspraken maken over de start van het schooljaar én tevens de uitbreiding voorbereiden voor het schooljaar 2020-2021 .

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar leren op de werkvloer combineren met leren op de schoolbank, op die manier een beroeps- of onderwijskwalificatie halen en zo beter voorbereid worden voor de arbeidsmarkt. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor een belangrijk deel op de werkvloer verworven worden.

Momenteel wordt duaal leren voor het derde schooljaar op rij proefgedraaid in het project ‘schoolbank op de werkplek’ in 42 studierichtingen die door 155 scholen in totaal 417 keer worden aangeboden. Hier nemen meer dan 1.150 leerlingen aan deel. 

Vanaf volgend schooljaar wordt duaal leren definitief uitgerold. Het bestaande aanbod uit het proefproject wordt daarbij behouden maar scholen, centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en Syntra-lesplaatsen kregen ook de kans om nieuwe studierichtingen aan te vragen. 385 aanvragen werden door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Voor 31 scholen is het zelfs de eerste keer dat ze een duale studierichting aanbieden.

Story image

In totaal zullen zo 186 scholen vanaf 1 september 79 studierichtingen in totaal 802 keer aanbieden. Het gaat onder meer om richtingen als zorgkundige, elektromechanische technieken, groenbeheer, textiel of schilder.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Volgend schooljaar volgt met de definitieve uitrol van duaal leren de kers op de taart van drie jaar intensief proefdraaien. 185 scholen zullen 79 duale studierichtingen 800 keer aanbieden. Een ongelofelijk succes. Leerlingen, leraren, trajectbegeleiders, mentoren, directies en werkgevers mogen trots zijn dat ze zo meewerken aan een unieke leerweg waar jongeren een brede vorming krijgen in combinatie met een arbeidsmarktgerichte opleiding op de werkvloer.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “De scholen kunnen vanaf 1 september 2019 duaal leren aanbieden in maar liefst 79 studierichtingen in het beroeps- , technisch en buitengewoon secundair onderwijs. De hechte samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld waar al sinds 1992 over gepraat wordt, is eindelijk daar: duaal leren staat er. Het is fantastisch dat we dit door intens samenwerken tussen Onderwijs en Werk hebben kunnen verwezenlijken. Dit zal onze jonge talenten sterker, innovatiever en gemotiveerder maken. Onze arbeidsmarkt evolueert vandaag al naar een enorme krapte, het is dus van groot belang dat we jongeren heel erg goed voorbereiden en bedrijven jonge talenten al vroeg leren kennen. Praktische kennis uit een echte bedrijfssituatie zal daar zonder twijfel hard bij helpen.”
Werk
Veerle Van Nieuwenhuysen Adjunct-woordvoerder Vlaams minister van Werk Philippe Muyters
Katrien Rosseel Woordvoerder Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel