Vlaanderen investeert in gepersonaliseerde geneeskunde

Vlaanderen investeert in gepersonaliseerde geneeskunde

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters wil de Vlaamse farmaceutische, medische en de sector van de bio-, nano- en medische technologie aanzetten om de omwenteling van de gepersonaliseerde geneeskunde niet te missen. Het potentieel is groot, zowel voor de patiënten als de sector zelf. Voor goede projecten ligt er in totaal 10 miljoen euro klaar.

Op moleculair niveau is geen enkele mens gelijk. Als de medische wereld er dus in zou slagen om patiënten ook op een zo individueel mogelijk niveau te behandelen, zou dat grote winsten opleveren in het genezingsproces én in de kosten van de gezondheidszorg. Deze gepersonaliseerde geneeskunde staat nog in de kinderschoenen, maar heeft een enorm potentieel. Technologische ontwikkelingen kunnen helpen in het bepalen van een uitgebreid moleculair profiel van de patiënt, waarop dan net de gepaste therapieën toegepast kunnen worden.

Minister van Innovatie Philippe Muyters: “Vlaanderen heeft een aantal onderzoeksinstellingen en farmaceutische bedrijven van wereldniveau en kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van deze gepersonaliseerde geneeskunde. Het is van belang dat de verschillende expertises samengelegd worden, zodat gericht de juiste ontwikkelingen kunnen gebeuren. Daarom wordt gestart met de voorbereiding van een speerpuntcluster zodat overheid, bedrijven én kennisinstellingen samen het onderzoek kunnen voeren. De komende jaren heb ik voor goede onderzoeksprojecten in gepersonaliseerde geneeskunde 10 miljoen euro voorzien.”

De eerste stap is dus de opstart van een speerpuntcluster rond gepersonaliseerde geneeskunde. Flanders.Health (*) zal daar de leiding in nemen en de juiste partners rond de tafel brengen. De cluster zal op drie lijnen moeten werken: het verbeteren van de kennis over gepersonaliseerde geneeskunde, de toepassing ervan op het terrein en het ontwikkelen van een ethisch en juridisch kader. Bij de ontwikkeling zullen bedrijven in de digitale, medisch technologische en levenswetenschappen betrokken worden. Maar ook het meer uitgebreide veld zoals de ziekenhuizen, zorgverstrekkers, andere sectoren zoals de logistiek en kenniscentra als VIB, imec en VITO. Flanders.Health krijgt nu twee jaar de tijd om de oprichting van de nieuwe speerpuntcluster voor te bereiden. In parallel kan het ecosysteem al worden opgebouwd door de financiering van concrete samenwerkingsprojecten inzake onderzoek tussen bedrijven en kennisinstellingen.

__________
(*) flanders.health is een initiatief van een consortium bestaande uit flanders.bio, DSP Valley en Medtech Flanders en wil Vlaanderen op de kaart zetten als excellerende regio in het ontwikkelen en valideren van performante oplossingen voor de uitdagingen waarmee de hedendaagse gezondheidszorg geconfronteerd wordt.

Flanders.bio vzw: onafhankelijke clusterorganisatie in het domein van life sciences

DSP Valley vzw: onafhankelijke clusterorganisatie actief is in het domein van de smart electronic systems en embedded technology solutions

Medtech Flanders vzw: netwerkorganisatie voor Vlaamse medical device bedrijven

Economie & Innovatie
Thomas Pollet Woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Pascale Engelen Co General Manager, flanders.bio
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel