Vlaanderen investeert 1,728 miljoen euro in beweegvriendelijke en gedeelde speelplaatsen

Vlaanderen investeert 1,728 miljoen euro in beweegvriendelijke en gedeelde speelplaatsen

De Vlaamse ministers Hilde Crevits (onderwijs), Sven Gatz (jeugd) en Philippe Muyters (sport)  bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze 1,728 miljoen euro vrij om 114 schoolspeelplaatsen avontuurlijker en beweegvriendelijker te maken. Het is ook hun bedoeling om de speelplaatsen voor sport en spel aan te bieden aan het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.

Dat er nood is aan actievere speelplaatsen bleek alvast uit het aantal aanvragen. Liefst 195 dossiers onderwijsinstellingen stuurden in totaal 198  dossiers in. Het ging om 8 kleuterscholen, 142 basisscholen, 44 secundaire scholen en 1 hogeschool. 114 projecten (overzicht in bijlage) krijgen een subsidie, die meestal het gevraagde bedrag van de maximale 15.000 euro bedraagt. Oorspronkelijk was voorzien in 1 miljoen euro om projecten te honoreren, maar het groot aantal kwalitatieve dossiers, deed de ministers beslissen om het totale budget op te trekken tot 1,678 miljoen euro, daarnaast werd eerder reeds 50.000 euro uitgetrokken om scholen te begeleiden naar de indiening van hun dossier.

De 114 gesubsidieerde scholen zullen deze middelen gebruiken om de speelplaatsen avontuurlijker, kind- en bewegingsvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. Het kan gaan over bijvoorbeeld grondwerken, groenaanleg, sport- en spelelementen, een sleutel- of badgesysteem, speel/sportmateriaal, kosten van een landschapsarchitect, … Zo zijn er een aantal scholen die een multifunctioneel sportterreintje zullen aanleggen op hun speelplaats, andere scholen kiezen voor een avontuurlijke speelplaats vol beweegkansen, nog andere scholen gaan voor een echte beweegtuin met actieve zones en chillzones. Allemaal ingrepen die maken dat kinderen en jongeren geprikkeld zullen worden om te bewegen en te sporten.

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz: ‘Sport- en speelterreinen van scholen worden nog al te vaak onderbenut. Na een aanbeveling vanuit de jeugdwerksector rond gedeeld ruimtegebruik maken we met dit initiatief verder werk van het Open School-concept. We stimuleren scholen om hun speelplaatsen kwaliteitsvoller en bewegingsvriendelijker te maken, waardoor kinderen en jongeren er graag vertoeven en geprikkeld worden om te bewegen. Bovenal willen we erop inzetten dat de speelplaatsen ná de schooluren ook gebruikt kunnen worden o.a. door het jeugdwerk, dat er zo veel nieuwe speelruimtes bij kan krijgen.’
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: ‘Als we in Vlaanderen een echte sport- en beweegcultuur willen, moeten we kinderen en jongeren op zoveel mogelijk manieren en momenten prikkelen om te bewegen. Een origineel ingerichte omgeving, die goesting geeft om te bewegen, is daar een handig middeltje voor. Zo maken we van de soms nog saaie betonnen speelplaatsen echte toffe actieve speelplekken die aanzetten om te sporten en te bewegen.’
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ‘Onderwijs en bewegen gaan hand in hand. De voorbije jaren hebben we al heel wat initiatieven genomen om kinderen meer te laten bewegen op school, want wie fitter is, is ook gezonder en meer geconcentreerd. Dat is een onderdeel van ons klavertje vier uit het actieplan Hoog Tijd voor geZONtijd. Daarom is het ook belangrijk om onze speelplaatsen goed in te richten zodat onze jongeren kunnen ravotten en spelen.’
geslecteerde_projecten.pdf 44 KB

 

Sport
Thomas Pollet Woordvoerder minister Muyters, Kabinet minister Philippe Muyters
Eva Vanhengel Woordvoerder minister Gatz
Katrien Rosseel Woordvoerder minister Crevits
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel