Vlaanderen investeert 10 miljoen euro in future proof doe-centrum Technopolis

Vlaanderen investeert 10 miljoen euro in future proof doe-centrum Technopolis

Technopolis start dit jaar nog met een grondige vernieuwing van haar tentoonstellingsruimte en infrastructuur. Het doe-centrum krijgt hiervoor een investeringssubsidie van 10 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Dat besliste de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters. Deze investering is nodig om het doe-centrum in Mechelen, dat volgend jaar 20 jaar bestaat, klaar te stomen voor de toekomst. Eind 2019 al opent Technopolis de eerste nieuwe zone: een plek voor creatieve denkers en makers vanaf 14 jaar.

Na 19 jaar is Technopolis toe aan een update om aan te haken bij de technologische ontwikkelingen van vandaag én morgen. Daarover zijn het bestuur van Technopolis en Vlaams minister Philippe Muyters het eens. De Vlaamse Regering beslist daarom om Technopolis een  investeringssubsidie van 10 miljoen euro toe te kennen. Niet alleen de infrastructuur zal overigens een transformatie ondergaan, ook de werking van Technopolis krijgt een nieuw elan, waarbij ingezet wordt op sterke  partnerschappen die het succes en de uitstraling van Technopolis nog zullen vergroten.

Digitalisering, klimaat, mobiliteit, voeding…om de uitdagingen van vandaag en van de toekomst aan te gaan, heeft Vlaanderen meer dan ooit mensen nodig die gepassioneerd zijn door techniek, technologie en wetenschappen. Technopolis voedt die fascinatie, maar ik ben ervan overtuigd dat als ze gaan samenwerken met partners die hun missie delen, ze beter kunnen inspelen op de razendsnelle technologische evoluties en hun rol met nog meer glans zullen vervullen. Vlaanderen investeert daarom 10 miljoen euro om het doe-centrum helemaal future proof te maken. – Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

#Technopolisbouwt

Dankzij deze investeringssubsidie  kan Technopolis dit jaar nog starten met het vernieuwingsproces en plant het eind dit jaar al een eerste nieuwe zone te kunnen opleveren. De vernieuwing in de tentoonstellingsruimte zal duidelijk zichtbaar zijn. Populaire klassiekers zoals de fiets op de kabel en het spijkerbed blijven op de vloer, maar de volledige uitstraling en inrichting van de tentoonstelling zal de komende jaren drastisch veranderen om te evolueren naar een plek waar kinderen, jongeren en volwassenen de toekomst nog meer kunnen ervaren.

De herinrichting van de tentoonstellingsruimte en de infrastructurele vernieuwing zal de komende jaren planmatig en gefaseerd aangepakt worden, waardoor het doe-centrum haar deuren voor het grote publiek niet moet sluiten.

  • een zone voor 14-plussers, de makers van morgen (eind 2019)
  • een zone voor partners waar ze afwisselend hun nieuwste technologieën en wetenschappelijk onderzoek tonen (zomer 2020)
  • een Puur-zone voor opstellingen die focussen op basisprincipes uit de wetenschap (fase 1 in voorjaar 2021 en fase 2 in voorjaar 2022)
  • de vernieuwing en uitbreiding van het huidige Kinder-doe-centrum voor kinderen vanaf 4 jaar gebeurt in 3 fases:
    • uitbreiding Kinder-doe-centrum (fase 1, zomer 2021)
    • vernieuwing huidig Kinder-doe-centrum (fase 2, voorjaar 2022)
    • de waterzone, die nu in de hoofdtentoonstelling staat, krijgt hier in fase 3 (eind 2022) een plek
Story image

Technopolis zal onder de #Technopolisbouwt de bezoekers op de hoogte houden van de geplande werken, up to date informatie geven over de deelprojecten en bijhorende timing en de nieuwsgierigen verrassen met sneak previews van vernieuwingen in Technopolis.

Verder staan een hele reeks infrastructurele aanpassingen zoals de herinrichting van het onthaal en de shop, aanpassing van de signalisatie en de verbouwing van het restaurant op de planning. Deze werken hebben als doel de algemene bezoekerservaring te optimaliseren.

De komende jaren staan we met z’n allen voor een geweldige uitdaging. De investeringssubsidie geeft ons gelukkig een flinke duw in de rug, maar het zal aan het bestuur en de medewerkers van Technopolis zijn deze plannen waar te maken. Naast deze helpende hand van de Vlaamse overheid zal Technopolis ook partners nodig hebben om zowel financieel als inhoudelijk aan de toekomst te kunnen blijven bouwen. Bedrijven zien het nut ervan in om hun verdiensten aan een breed publiek te communiceren en om de talenten van kinderen en jongeren te ontwikkelen. Alleen vinden bedrijven het niet altijd even gemakkelijk om dat publiek te bereiken en laat dat nu net zijn waar Technopolis heel goed bij kan helpen! – Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur van F.T.I/Technopolis

Missie van Technopolis

Alle plannen zijn volledig in lijn met de nieuwe missie van Technopolis, die eerder dit jaar werd vastgelegd in een toekomstplan voor Technopolis en in de nieuwe convenant tussen Technopolis en de Vlaamse overheid.

Doelstelling nummer 1? Meer draagvlak creëren voor wetenschap en technologie door iedereen ervan te overtuigen dat wetenschap en technologie van iedereen én voor iedereen is. Ons toekomstplan beschrijft en becijfert duidelijk de structurele aanpassingen en vernieuwingen die nodig zijn om van het doe-centrum opnieuw een future-proof demonstratieplatform te maken, waar we zoveel mogelijk mensen kunnen fascineren. Want alles start bij die fascinatie. Deze  substantiële investeringssubsidie zal ons helpen om nog méér mensen te kunnen fascineren, en misschien ook zelf aan het experimenteren te zetten, om zo mee antwoorden te vinden op concrete uitdagingen voor de toekomst. – Stephane Berghmans, CEO van Technopolis

Technopolis staat momenteel vooral bekend als een plek voor (gezinnen met) kinderen, maar gaat nog breder. Het is namelijk de bedoeling om iederéén, en in het bijzonder diegenen waarvan je het minst verwacht  te bereiken, zowel binnen als buiten Technopolis en zowel off- als online.

Economie & Innovatie
Veerle Van Nieuwenhuysen Adjunct-woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel