Vlaanderen bereidt zich voor op de jobs van de toekomst

Vlaanderen bereidt zich voor op de jobs van de toekomst

Studie Agoria toont effect digitalisering op onze arbeidsmarkt

Dat innovaties zoals artificiële intelligentie een enorme impact hebben op de jobs van de toekomst, weten we al langer dan vandaag. Het is goed dat Agoria die impact nu kwantificeerbaar in kaart heeft gebracht. Vlaams minister van Werk en Innovatie Philippe Muyters: ”We moeten niet bang zijn voor de toekomst. Er zullen meer jobs bijkomen dan verdwijnen. We hebben de nodige voorbereidingen al in gang gezet om op toekomstige evoluties te anticiperen.”

De studie van Agoria toont nogmaals aan dat technologie een grote impact zal hebben op de jobs van de toekomst. Op zich is dat niks nieuws. Wat wel nieuw is, is dat de impact gekwantificeerd werd. Zo blijkt uit de studie van Agoria dat voor elke job die verdwijnt er 3,7 nieuwe in de plaats komen. Maar evengoed blijkt dat onze actieve bevolking nood heeft aan permanente bijscholing om van de toekomstige technologische ontwikkelingen een sterkte te maken.

Minister Muyters: “Jobs wijzigen qua inhoud, jobs verdwijnen, nieuwe soorten jobs ontstaan... Dat is altijd al zo geweest en dat is in de toekomst natuurlijk niet anders. Dat we een grote impact mogen verwachten van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie weten we ook al langer. Vandaar dat we niet gewacht hebben om maatregelen op de rails te zetten zodat onze Vlaamse arbeidsmarkt voorbereid is op het moment dat de nieuwe technologieën volop gebruikt worden.”

Juiste competenties

De Agoria-studie toont aan dat er veel meer jobs zullen bijkomen dan dat er gaan verdwijnen. De vraag naar arbeid zal groter zijn dan het aanbod. Wat wel zal wijzigen, is het soort jobs en de noodzakelijke competenties om die in te vullen. Digital skills zullen in de toekomst bijvoorbeeld voor letterlijk élke job nodig zijn. We moeten er dus voor zorgen dat onze mensen over de juiste competenties beschikken om al die nieuwe jobs in te vullen. Permanente bijscholing en activering voor iedereen zijn daarbij cruciaal.

“En dat is nu net het beleid dat ik de afgelopen jaren heb gevoerd,” zegt minister Muyters, “Een aantal maatregelen is al op kruissnelheid, zoals het vereenvoudigd doelgroepenbeleid en de loopbaancheques. Enkele maatregelen zijn afgewerkt, maar nog niet op volle kracht zoals het duaal leren, de verhoging van de werkzaamheidsgraad bij 55-plussers, een hogere interregionale mobiliteit, meer inspanningen voor STEM… En een aantal maatregelen zijn beslist, maar moeten nog van kracht gaan zoals een versterking van het doelgroepenbeleid, de vernieuwde actieve arbeidsmigratie en de hervorming van de verschillende opleidingsmogelijkheden voor werknemers.”

De Vlaamse Regering heeft de afgelopen jaren dus een reeks hervormingen op poten gezet om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden. Wil dat dan zeggen dat Vlaanderen helemaal niks meer moet doen?
Minister Muyters: “Neen, helemaal niet. Het werk zal nooit klaar zijn, want na deze ontwikkelingen zullen er weer andere komen. We moeten bovenal met zijn allen beseffen dat we voor de uitdaging staan om ons permanent bij te scholen om mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de overheid en de werkgevers, maar evengoed bij het onderwijs en de individuele werknemers.”

SuperNova toont de toekomst

Volgende week strijkt in Antwerpen SuperNova neer, een vierdaags technologiefestival dat een echte blik in de toekomst werpt. Op donderdag en vrijdag geven internationale topsprekers hun visie over de evoluties en de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. In het weekend van 29 en 30 september kan het brede publiek op 16 verschillende locaties op en rond het Eilandje in meer dan 200 interactieve installaties testen en voelen hoe technologie in ons dagelijks leven zal doordringen.

Minister Muyters: "Artificiële intelligentie en andere technologieën zullen een grote impact hebben, maar het is niks om bang van te zijn. Integendeel: het zal ons leven op heel erg veel vlakken verrijken. Op SuperNova zal je dat echt kunnen testen en zal je met eigen ogen kunnen zien hoe al die technologie ten dienste staat van de mens. Op SuperNova zal je geloof en je vertrouwen in de toekomst in een boost krijgen. Want de toekomst komt eraan, onvermijdelijk."
Werk Economie & Innovatie
Thomas Pollet Woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel