Vlaamse werkloosheid daalt met 7,9%

Vlaamse werkloosheid daalt met 7,9%

Eind december 2018 telde Vlaanderen 186.807 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er
15.959 of 7,9% minder dan een jaar eerder. De Vlaamse werkloosheid daalt onafgebroken sinds augustus 2015. De Vlaamse werkloosheidsgraad komt zo uit op 6,1%. De mannelijke werkloosheidsgraad bedraagt 6,2%, de vrouwelijke 6,0%.

De werkloosheid daalt in de drie leeftijdsgroepen:

  • De jeugdwerkloosheid (<25 jaar) daalt met 8,4%;
  • De middenleeftijdsgroep (25-50 jaar) krimpt met 10,5%;
  • Het aantal werkzoekende 50-plussers neemt af met 2,9%. Doordat werkzoekenden langer moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt groeit het aantal werkzoekende 60-plussers met 27,7%. De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen dalen daarentegen met respectievelijk 11,6% en 13,1%.

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag staan voor 66,9% van de
Vlaamse arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 6,2% en de vrij
ingeschreven werkzoekenden voor 14,3%. Deze drie groepen dalen op jaarbasis met
respectievelijk 9,6%, 8,1% en 5,4%. 12,7% van de Vlaamse werkzoekenden worden ingedeeld in de categorie ‘Andere’. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij deze groep geteld. Nieuw in vergelijking met vorige maanden is dat nu ook de groep ‘Andere’
krimpt (-0,5%).

Vlaanderen telt 53.661 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 28,7% van de
geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid daalt op jaarbasis met 7,5%, de
autochtone met 8,0%. De beide dalingsritmes groeien al een aantal maanden naar elkaar toe.

Meer informatie vindt u in bijgevoegde tabellen.

Werk
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel