Vlaamse steun voor 6 nieuwe ‘Citizen Science’-projecten

Vlaamse steun voor 6 nieuwe ‘Citizen Science’-projecten

In december 2017 lanceerde Vlaams minister van Wetenschap Philippe Muyters een oproep om ‘Citizen Science’-projecten aan te moedigen en voorzag daarvoor een subsidie van 1 miljoen euro. Om nog meer sterke projecten uit deze oproep te kunnen ondersteunen, maakt de minister opnieuw 900.000 euro vrij.

Citizen Science, of burgerwetenschap, is een relatief jonge maar belangrijke ontwikkeling in de wetenschappelijke wereld. Het idee vertrekt van het betrekken van het brede publiek bij observaties, metingen, datacollectie,… om zo het wetenschappelijk onderzoek vooruit te helpen.

Vlaams minister van Wetenschap Philippe Muyters: “De tijd dat wetenschap en onderzoek achter gesloten deuren van het labo gebeurden, is voorbij. Citizen science geeft wetenschappers toegang tot honderden helpende handen, ogen en oren. Dat maakt dingen mogelijk die wetenschappers alleen niet zouden kunnen. Bovendien verkleint Citizen Science de kloof tussen wetenschappers en burgers en creëert zo meer draagvlak voor wetenschap, technologie en innovatie.”

Om het concept vaste voet aan grond te helpen krijgen in Vlaanderen, rekent Vlaams minister Muyters op twee pijlers: de uitbouw van een kenniscentrum door de RVO-Society en het aanmoedigen van concrete Citizen Science-projecten door een subsidie-oproep. Voor die oproep werd eind vorig jaar 1 miljoen euro uitgetrokken met een maximum van 150.000 euro per ingediend project. De oproep werd half maart afgesloten en bleek met 50 projecten erg succesvol.

Vlaams minister van Wetenschap Philippe Muyters: “Het succes van de eerste oproep overtrof al onze verwachtingen. Maar liefst 13 van de 50 ingediende projecten kregen van de jury de beoordeling “zeer goed”. Met het budget van de eerste oproep konden we 7 projecten ondersteunen en opstarten. Vandaag maken we een extra budget van 900.000 euro vrij om ook de andere 6 zeer waardevolle projecten te helpen. In het voorjaar van 2019 volgt bovendien nog een nieuwe oproep.”

De 6 geselecteerde projecten zijn:

-          Burgerpraat! Onderzoekt taal en communicatie en toont hoe computerwetenschappen worden aangewend om de interactie tussen mens en machine te verbeteren.
(imec-IDLab-Ugent en GO!)

 -          Mijn Tuinlab, onderzoek in de achtertuin. Mensen kunnen hun tuin ter beschikking stellen voor het verzamelen van data van diverse aard. Naast klassieke tellingen, is het ook mogelijk om de kwaliteit van de bodem te onderzoeken.
(Kenniscentrum tuin+, Natuurpunt, Agentschap Informatie Vlaanderen en KU Leuven)

-          HASSELair. Een project om ‘real time’ de luchtkwaliteit te meten aan de hand van sensoren die mensen zelf kunnen maken.
(UCLL, Hasselt Leeft en de Techniek en wetenschapsacademie)

 -          Groene pioniers. Dit project wil meer bewustzijn creëren rond het invoeren van invasieve planten, hoe invasies vermeden kunnen worden en hoe negatieve effecten kunnen worden verminderd.
(Agentschap Plantentuin Meise)

-          MamaMito. Dit project in het kader van afstammingsleer heeft als doel zoveel mogelijk mensen aan te sporen hun maternale stamreeksen op te stellen.
(KU Leuven)

 -          Een fiets-STEM voor scholen! Onderzoek naar de fietsveiligheid in de buurt van scholen.
(brede samenwerking tussen Universiteit Gent, scholen, lokale besturen, beleidsinstanties en burgerverenigingen)

Veerle Van Nieuwenhuysen Adjunct-woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel