Vlaamse Regering blijft inzetten op innovatieve overheidsopdrachten

Vlaamse Regering blijft inzetten op innovatieve overheidsopdrachten

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 22 maart 2019 om het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) tot eind 2023 verder te zetten.  Het PIO ondersteunt de publieke sector bij het ontwikkelen, uittesten en aankopen van innovatieve oplossingen voor de problemen en uitdagingen waar ze voor staan.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Op korte tijd is PIO er in geslaagd om een mooie portfolio van innovatieprojecten samen te stellen. Deze projecten helpen de overheid om hun dienstverlening te verbeteren en helpen een antwoord formuleren op maatschappelijke uitdagingen. Bovendien krijgen jonge, innovatieve bedrijven meer kansen om als leverancier van de overheid in aanmerking te komen.” 

Innovatie bij Vlaamse overheidsdiensten

 De aanpak van PIO is steeds op maat van de projecten en marktspelers worden zo vroeg mogelijk in het aankooptraject betrokken. De projecten in de PIO-portfolio zijn divers en verspreid over alle sectoren. Ze dragen ook bij aan de digitalisering van overheidsdiensten, zowel van lokale besturen als van de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid.  

 Mooie voorbeelden van lopende innovatieprojecten zijn:

  • de ontwikkeling van een innovatief reserveringssysteem voor de 300 studieplekken die Muntpunt elke blokperiode ter beschikking stelt;
  • de koelkledij die Vlaamse topsporters voor het eerst zullen uittesten tijdens de Olympische Spelen in Tokyo;
  • de begeleidende studie van de bouw en het gebruik van composiet fiets- en voetgangersbruggen.

Maar niet enkel technologische innovatie komt aan bod.  Zo begeleidt en ondersteunt  PIO ook het initiatief van de VDAB voor de ontwikkeling van een Social Impact Bond voor tewerkstellingsmaatregelen van jongeren. 

Een overzicht van alle lopende projecten vindt u via www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten

Langere termijn

De Vlaamse Regering verzekert nu de continuïteit van het programma op langere termijn. Het is de bedoeling om de komende jaren nog meer in te zetten op: 

  • sensibilisering en bewustmaking van beleidsmakers en inkopers en hen overtuigen van de mogelijkheden die overheidsopdrachten bieden als innovatie- of transitie-instrument;
  • de verdere uitbouw van het PIO als kenniscentrum voor innovatieve overheidsopdrachten;
  • de versterking van de Vlaamse deelname aan Europese en internationale netwerken en innovatieve aankooptrajecten .

 Vijf miljoen euro

De kernopdracht van het PIO blijft de organisatie van oproepen voor projecten en het begeleiden en cofinancieren van innovatieve overheidsopdrachten. Jaarlijks is er 5 miljoen euro beschikbaar voor het programma. Het PIO is verankerd in het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en wordt in nauwe samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) beheerd.

Maandag 25 maart 2019 lanceert PIO een nieuwe oproep voor voorstellen. Op de hoogte blijven van de opportuniteiten en realisaties van PIO kan door in te schrijven op de PIO-nieuwsbrief.

Economie & Innovatie
Jan Haegeman kabinet Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel