Vlaamse ondersteuningspremie nu ook na ernstige ziekte

Vlaamse ondersteuningspremie nu ook na ernstige ziekte


Voor personen met een handicap is het vaak moeilijker op de arbeidsmarkt. Ze krijgen daarom ondersteuning van VDAB, die bijvoorbeeld specifiek werkmateriaal ter beschikking stelt, aanpassingen aan de werkplek mogelijk maakt en werkgevers begeleiding biedt. Daarnaast kunnen werkgevers ook een loonpremie van de Vlaamse overheid aanvragen. Vrijdag besliste Vlaams minister van Werk Philippe Muyters dat deze ondersteuning vanaf 1 januari 2019 ook mogelijk wordt voor mensen die herstellen van een ernstige ziekte.

Werken met een beperking vraagt soms om aanpassingen. De VDAB staat daarom werknemers en werkgevers bij met advies en begeleiding en kan ook tussenkomen in onder meer aanpassingen van de werkplek, kledij en vervoersonkosten. Daarnaast kan de werkgever ook beroep doen op de Vlaamse ondersteuningspremie.

Vlaamse ondersteuningspremie

Werkgevers kunnen een loonpremie aanvragen voor werknemers met een arbeidshandicap als hun beperking een impact heeft op het uitoefenen van de job. De premie kan vijf jaar lang toegekend worden en bedraagt het eerste jaar 40% van het referteloon van de werknemer, 30%  tijdens het tweede jaar en 20% tijdens de laatste drie jaren. De werkgever bekijkt samen met de werknemer welke aanpassingen het werk een stuk makkelijker zouden maken, zoals flexibele werktijden, een aangepast takenpakket, extra begeleiding of extra rusttijden. De loonpremie compenseert het stukje rendementsverlies, zodat zowel de werknemer als de werkgever ondersteund wordt. Gemiddeld iets meer dan 12.000 werknemers zijn aan de slag met deze loonpremie.

Ernstige ziekte

De Vlaamse Ondersteuningspremie bestaat vandaag enkel voor mensen voor wie geen beterschap meer mogelijk is en de arbeidshandicap dus blijvend is. Daar komt vanaf 1 januari 2019 verandering in. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters besloot bij de versterking van het doelgroepenbeleid een Vlaamse Ondersteuningspremie met tijdelijk karakter mogelijk te maken, om ook mensen die na een ernstige ziekte opnieuw aan het werk willen te kunnen ondersteunen.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Veel mensen die getroffen worden door een zware ziekte willen op een gegeven moment tijdens hun herstel ook opnieuw aan de slag kunnen. Dat is zeker in het begin niet altijd evident voor zowel de werknemer, de collega’s, als de werkgever. Door de Vlaamse ondersteuningspremie nu ook toe te kennen aan mensen die bijvoorbeeld kanker overwonnen of revalideren na een hersenletsel, worden hun mogelijkheden om de draad opnieuw op te pikken groter.”

De Vlaamse ondersteuningspremie bedraagt in dit geval 20% van het loon van de werknemer. De werkgever kan gedurende twee jaar deze loonpremie ontvangen, een periode die indien nodig met nog eens twee jaar verlengd kan worden.  

Werk
Veerle Van Nieuwenhuysen Adjunct-woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel