Vlaams Opleidingsverlof stimuleert werknemers om levenslang te leren

Vlaams Opleidingsverlof stimuleert werknemers om levenslang te leren

Je competenties kunnen ontwikkelen, is essentieel om als werknemer stevig gewapend te zijn voor de toekomst. Maar ook onze bedrijven hebben uiteraard alle baat bij goed opgeleide werknemers. Het Vlaams Opleidingsverlof geeft voortaan elke werknemer recht op 125 uur verlof per jaar om een arbeidsmarkt- of loopbaangerichte opleiding te volgen.

Vlaanderen evolueert steeds meer naar een innovatieve kenniseconomie. Meer dan ooit is de ontwikkeling van competenties essentieel voor de productiviteit en de competitiviteit van onze bedrijven én voor de werkbaarheid en de loopbaanontwikkeling van de werknemers. Vlaanderen formuleerde in het Pact 2020 daarom de ambitie om meer mensen te laten deelnemen aan levenslang leren.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: De Vlaamse arbeidsmarkt is voortdurend en steeds sneller in beweging. Enkel door goed geschoolde en gemotiveerde mensen kunnen we Vlaanderen draaiende houden. Het is dus essentieel om te blijven bijleren. Op 11 juli vorig jaar sloot ik daarom een Guldensporenakkoord met de Vlaamse sociale partners om ons opleidingsaanbod te hervormen naar een coherent beleid rond arbeidsmarktgerichte opleidingen. De hervorming van het Betaald Educatief verlof naar een Vlaams Opleidingsverlof is daarvan een belangrijk onderdeel.”

Het Vlaams Opleidingsverlof regelt het recht van werknemers tijd te krijgen om opleidingen te volgen zonder dat ze daarbij loonverlies lijden. Anders dan vroeger moet het daarbij steevast gaan om arbeidsmarktgerichte opleidingen onderworpen aan een beoordelingssysteem óf loopbaangerichte opleidingen passend in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat de betrokken werknemer loopbaanbegeleiding volgde.

Alle goedgekeurde arbeidsmarktgerichte opleidingen zullen eenvoudig raadpleegbaar zijn in een online databank. 

Vlaams minister Muyters: “Voortaan krijgt elke werknemer in de privésector recht op 125 uren Vlaams Opleidingsverlof per jaar zonder loonverlies. Behalve in een klassieke opleidingsomgeving kan die opleiding in de toekomst ook via werkplek- en afstandsleren. De Vlaamse overheid betaalt de loonkost terug aan de werkgever. Het gaat om een win-winsituatie: werknemers versterken hun kwaliteiten, werkgevers krijgen beter en productiever personeel en Vlaanderen versterkt zijn economie.

Het Vlaams Opleidingsverlof treedt in werking vanaf het schooljaar 2019-2020 met een overgangsperiode vanaf 1 januari 2019.

Werk
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel