Amper Slim: jongeren aanmoedigen voor STEM

Amper Slim: jongeren aanmoedigen voor STEM

BRUSSEL – 22 maart 2018

Op donderdag 22 maart werd het project Amper Slim gelanceerd in het Vlaams Parlement. In opdracht van Vlaams minister van Wetenschap Philippe Muyters en in samenwerking met verschillende hogescholen en universiteiten werden de website en de sociale mediakanalen van Amper Slim gelanceerd. Het creative agency Allyens werd als communicatiepartner voor dit project ingeschakeld.

Een toekomst in STEM

Met Amper Slim wil de Vlaamse overheid jongeren inspireren tot een toekomst in STEM. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics, domeinen waar niet iedereen even snel de weg naar vindt. Volgens Pieter Tijtgat, projectleider van Amper Slim, zien jongeren wetenschap en techniek nog te weinig als een optie voor hun toekomst. “Soms is dat uit onwetendheid, maar ook omdat hun vrienden niet met STEM bezig zijn én vooral omdat ze maar weinig voor hen aantrekkelijke info hierover vinden bij de bron van al hun wijsheid: het internet, en in het bijzonder, de sociale media. Onze hoop is dat we bij heel wat jongeren kunnen overbrengen wat STEM écht inhoudt zodat ze interesse krijgen in het vakgebied, zich identificeren met een STEM-beroep en een bewuste en gemotiveerde STEM-studiekeuze maken. Herkenbare rolmodellen zullen hier een bijzondere rol in spelen als influencers op sociale media.”

Het doel van Amper Slim is om zoveel mogelijk jongeren in Vlaanderen te bereiken, met een focus op de laatste graad van het secundair onderwijs. Dit wordt nagestreefd door het creëren en delen van virale content op de sociale media van Amper Slim en de bijbehorende website. Om de doelstellingen van het project te behalen, werd het communicatiebureau Allyens, opgericht door Hanan Challouki en Taha Riani, als partner aangesteld. Het bureau is gefocust op inclusiviteit, virale communicatie en het bereiken van jongeren: drie elementen die perfect toepasbaar zijn op Amper Slim. “Met dit project willen we STEM in de eerste plaats dichter bij de leefwereld van jongeren brengen. Vandaag lijkt het alsof een toekomst in wetenschap of wiskunde bijvoorbeeld enkel voorbehouden is aan een beperkte groep in onze samenleving,” aldus Hanan Challouki.

Taha Riani, zelf nog student Computerwetenschappen aan de VUB kan dit bevestigen. “In mijn eigen omgeving merk ik dat sommigen niet goed weten wat ze kunnen verwachten als ze aan zo’n studierichting beginnen. Via virale content, gericht op jongeren, willen we aantonen hoe breed de mogelijkheden eigenlijk zijn en dat STEM geen ver-van-mijn-bedshow hoeft te zijn.”

Amper Slim is een gezamenlijk wetenschapscommunicatieproject van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, dat ondersteund wordt binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid. Volgens Vlaams minister Philippe Muyters is de nood aan STEM-profielen hoog: “Onze arbeidsmarkt zit vandaag echt verlegen om mensen met een STEM-profiel. In het licht van de steile technologische evolutie van onze economie, zal die vraag in de toekomst alleen maar toenemen. Stellen dat we élk talent nodig hebben, is dus niet zomaar een boutade maar gewoon een reële vraag van onze bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat we heel wat jongeren warm kunnen maken voor STEM, als we ze op de juiste manier weten aan te spreken. Dat is dan ook wat we met deze campagne willen bereiken.”

 

Economie & Innovatie
Jan Haegeman assistent Vlaams minister Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel