Vlaams AI-plan van start

Artificiële intelligentie (AI) is dankzij de enorme vooruitgang in connectiviteit en rekenkracht wereldwijd aan een opmars bezig. Deze digitale technologie vormt de motor achter de vierde industriële revolutie en heeft een grote impact op onze economie, arbeidsmarkt en maatschappij. Door deze sterke evolutie heeft Vlaanderen een AI-strategie nodig om competitief te blijven. Vlaams minister Philippe Muyters start met het Vlaams AI-plan: een jaarlijkse investering van 32 miljoen euro gericht op onderzoek, implementatie, ethiek en opleiding.

Jaarlijks 12 miljoen euro voor onderzoek

Vlaanderen heeft een uitgebreid ecosysteem aan onderzoeksinstellingen, universitaire centra en kenniscentra die op het vlak van AI een internationale reputatie hebben opgebouwd met wetenschappelijke doorbraken en talent op wereldniveau. Het Vlaams AI-onderzoeksprogramma wil daarop verdergaan en zal inzetten op 4 toepassingsgerichte AI-uitdagingen waarin Vlaanderen nu al excellent presteert:

1) ​ ​ ​ ​ ​ AI voor het ondersteunen van complexe beslissingen (data science)

Deze technologie helpt je professionele beslissingen te baseren op alle mogelijke beschikbare kennis en expertise, de enorme hoeveelheid aan data en de regels rond veiligheid, ethiek en privacy. In dit domein staat het Vlaams onderzoek bijvoorbeeld erg sterk in de gezondheidssector. De technologie kan onder andere gebruikt worden voor het analyseren van tumoren en zo de dokter ondersteunen bij de diagnose en de optimale keuze voor behandeling.

 2) ​ ​ ​ ​ ​ Real-time en energie-efficiënte AI

De trend in IT vandaag is cloud computing, waarbij krachtige computers in een datacenter meer rekenkracht hebben dan je eigen computer. Maar als onze smartphones, robots, voertuigen, enz. zelf met krachtigere en energie-efficiëntere processen worden uitgerust, kunnen ze rekentaken van de cloud overnemen (edge computing). Deze vraag wordt door 3 factoren gedreven: de vraag naar real time reactie op nieuwe inkomende data (geen tijdverlies door naar de cloud te gaan), de efficiëntie van het AI-beslissingsproces (minder energieverbruik) en de vertrouwelijkheid van de data (data die niet naar centrale cloud gaan).

3) ​ ​ ​ ​ ​ Multi actor collaboratieve AI

Bij multi-actor systemen is er interactie tussen verschillende partijen die elk op zich autonoom beslissingen nemen om hun eigen doel te bereiken. Ze hebben daarbij geen vat op elkaar. Een typisch voorbeeld is de zelfrijdende auto die zich constant moet aanpassen aan het gedrag van verschillende automobilisten die het niet onder controle heeft (mensen of andere autonome voertuigen).

 4) ​ ​ ​ ​ ​ Human-like AI

Ongeacht de grote recente vooruitgang in AI zijn we nog steeds ver weg van het bereiken van intelligentie die echt in de buurt komt van wat een mens kan doen. Deze uitdaging focust op het ontwerpen en bouwen van AI-systemen die communiceren en interageren met mensen op een manier die natuurlijk aanvoelt, zoals cobots in een fabrieksomgeving. 

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “Als Vlaanderen competitief wil blijven, zullen investeringen in AI nodig zijn. We beschikken in Vlaanderen niet over de schaalvoordelen en overheidsbudgetten van internationale koplopers als de VS en China, maar wel over toponderzoek in heel relevante AI-domeinen. Als we daarop focussen en slim specialiseren, kunnen we het verschil maken op wereldschaal. ”

Jaarlijks 15 miljoen euro voor digitalisering en implementatie van AI

Om AI breed ingang te doen vinden in onze economie, moeten we bij het begin beginnen; de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven. Die digitale transformatie is immers niet evident en roept heel wat vragen op: welke invloed heeft digitalisering op mijn bedrijf, hoe kan ik mijn manier van werken of mijn business model aanpassen... De toepassing van AI is bovendien ook enkel mogelijk als een onderneming een goede informatie- en datastructuur heeft en over een voldoende niveau van digitale geletterdheid beschikt. Is er bijvoorbeeld nog een eigen server infrastructuur of is er al een cloud oplossing, welke (relevante) data houdt de onderneming al bij, is er opleiding nodig voor het personeel…

Met het AI-plan wordt VLAIO daarom ingezet om te werken aan de ‘digital readiness’ en de digitale geletterdheid van onze ondernemers en ondernemingen. In samenwerking met het VLAIO partnernetwerk en de hogescholen zullen zij bedrijven sensibiliseren en informeren over de mogelijkheden van AI en een eerste ondersteuning geven om de algemene uitdagingen van digitalisering aan te pakken.

Daarnaast zullen ze de bedrijven ook ondersteunen bij de implementatie van AI. Concreet betekent dit dat er een netwerk opgezet wordt om AI-trends en relevante AI-kennis, ook internationaal, te detecteren voor verschillende sectoren van de Vlaamse industrie, met specifieke aandacht voor de kmo’s.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “We hoeven met AI niet zelf al het warm water uit te vinden, maar moeten er wel voor zorgen dat wat al bestaat ook tot bij ons geraakt. Het is de bedoeling dat VLAIO in samenwerking met de speerpuntclusters, de sectorfederaties en de middenveldorganisaties alle relevante AI-kennis tot bij de Vlaamse bedrijven brengt, groot en klein, zodat ze er zelf mee kunnen beginnen experimenteren. Ondernemingen kunnen natuurlijk ook financiële ondersteuning krijgen, via de bestaande VLAIO-instrumenten zoals de kmo-groeisubsidie.”

Jaarlijks 5 miljoen euro voor ethiek en opleiding

De intrede van AI in Vlaanderen brengt ten slotte ook vragen met zich mee over hoe we op een ethische manier omgaan met deze nieuwe technologie en hoe we de kennis ervan zo breed mogelijk kunnen verspreiden.

Om de ethische uitdagingen die in de Vlaamse sectoren kunnen opduiken bij het gebruik van AI-technologie aan te pakken, wordt een Kenniscentrum Ethiek opgericht. Dat zal expertise opbouwen en adviezen kunnen geven aan de overheid en de bedrijfswereld en aan het onderwijs en het onderzoek.

Om de kennis over AI in Vlaanderen te versterken, zal er dan weer nauw samengewerkt worden met VDAB, Syntra Vlaanderen en de onderwijsinstellingen.

Vlaams minister Philippe Muyters: “De ambitie is om op 3 jaar tijd 100.000 Vlamingen minstens een basiskennis AI mee te geven. ​ We kijken daarom naar het huidige aanbod aan AI-opleidingen in Vlaanderen en gaan na wat er nog nodig is om in te spelen op wat onze bedrijven en onze werknemers en werkzoekenden nodig hebben. Daar start het mee, het hele AI-plan zal maar succes hebben als we heel Vlaanderen mee aan boord krijgen.”

 

Over Vlaams minister Philippe Muyters

Contact

Martelaarsplein 7 1000 Brussel

+32 2 552 61 00

[email protected]

www.philippemuyters.be