Unieke ‘Smart Highway’ test toont hoe auto’s kunnen samenwerken om ongevallen te vermijden

Unieke ‘Smart Highway’ test toont hoe auto’s kunnen samenwerken om ongevallen te vermijden

ANTWERPEN, 8 APRIL 2019 — Imec, ‘s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, samen met UAntwerpen en UGent hebben vandaag op de nieuwe Smart Highway testinfrastructuur langs de E313, een unieke real life test uitgevoerd met twee geconnecteerde samenwerkende auto’s. Op het dak van de auto’s bevindt zich een radiomodule voor communicatie met de andere auto’s en met de weginfrastructuur, en een module voor dataverwerking. Over het traject van de testsite zijn radio-eenheden aan de kant van de weg geïnstalleerd die communiceren met de auto’s.

Kettingbotsingen en andere ongevallen ontstaan vaak omdat chauffeurs geen zicht hebben op wat er gebeurt voorbij het voertuig onmiddellijk voor hen. Daardoor reageert een chauffeur mogelijk te laat, of foutief. Auto’s met elkaar laten communiceren zal de verkeersveiligheid verbeteren. Bij de test van vandaag reden drie auto’s achter elkaar. Twee ervan waren uitgerust met radiomodules, tussenin reed een gewone auto. Wanneer de eerste auto een noodstop uitvoert, wordt die informatie razendsnel doorgegeven aan de andere uitgeruste auto, zelfs wanneer de gewone auto zich tussen de twee geconnecteerde auto’s bevindt, of wanneer die zich buiten het zicht van de eerste auto bevindt. De tweede geconnecteerde auto krijgt daarop ook onmiddellijk een waarschuwing om te remmen of te stoppen. Het is de bedoeling om dit soort informatie in de toekomst te gebruiken als extra databron om zelfrijdende wagens aan te sturen.

Vandaag bestaan er verschillende technologieën voor korteafstandscommunicatie tussen auto’s en met de weginfrastructuur,” benadrukt Bart Lannoo, Business development manager bij imec/UAntwerpen. "Zo zijn er twee grote technologiestrekkingen, met een WiFi variant (ITS-G5 genaamd) en een 4G variant (C-V2X genaamd). Daarnaast kan ook de commercieel beschikbare (langeafstands) 4G communicatie gebruikt worden. Autofabrikanten hebben nog geen keuze gemaakt over de meest geschikte technologie. Nochtans is het voor de interoperabiliteit tussen auto’s van verschillende automerken belangrijk dat ofwel de autosector een keuze maakt voor één welbepaalde technologie die dan overal gebruikt wordt, ofwel dat de interoperabiliteit tussen de technologieën gegarandeerd wordt. Binnen het Smart Highway project testen we de verschillende technologieën en bieden we een flexibel platform aan om eenvoudig volgende generatie technologieën toe te voegen, en dit in een real life omgeving. Dit platform biedt ook de mogelijkheden om toekomstige use cases te ondersteunen die veel data processing vergen, bv door gebruik van artificiële intelligentie.
“De technologieën die hier getest worden, kunnen de verkeersveiligheid verbeteren en het fileprobleem verlichten. Daarom investeert Vlaanderen 3,5 miljoen euro in dit project en in de ‘smart highway’, een permanente testsite langs de E313/E34, die toelaat om op een flexibele manier nieuwe communicatie-, data- en sensortechnologieën te testen en valideren. Een volgende fase voorziet uitbreiding naar de Antwerpse ring. Dit is een belangrijke stap naar zelfrijdende wagens in ons verkeer”, benadrukt Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie.

De verwachting is dat geconnecteerde en straks mogelijk zelfsturende auto’s zullen compenseren voor menselijke fouten en daarmee het aantal en ernst van ongevallen zullen terugdringen. Dit doordat de auto, dankzij technologie, meer weet, ziet en kan verwerken dan de bestuurder, ook over gebeurtenissen die zich bv. 10 auto’s verder afspelen. Ook verwacht men een bijdrage tot vlotter verkeer doordat er beter geanticipeerd kan worden wat bruusk remmen en harmonicafiles tegengaat, de manoeuvres (zoals wisselen van rijstrook) vlotter gebeuren en doordat de auto’s op een veilige manier korter op elkaar kunnen rijden.

“We moeten steeds inventiever worden in onze strijd voor vlotter en veiliger verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Zeker in het geval van verkeersveiligheid is het laaghangend fruit nu wel geplukt. Om het aantal ongevallen en slachtoffers verder te laten dalen zullen we creatief en innovatief moeten zijn. Gelukkig hebben we in Vlaanderen de nodige inventiviteit bij de vleet. Communicerende voertuigen die informatie uitwisselen zijn veelbelovende innovatie. Vlaanderen wil en zal deze trein niet missen.”

Smart Highway is een project van de Vlaamse overheid en loopt in parallel met het Europese CONCORDA project. Binnen deze projecten wordt technologie ontwikkeld en uitgetest voor coöperatieve en geconnecteerde wagens, met als doel het verkeer – waaronder toekomstige zelfrijdende wagens – slimmer te maken door hun gezichtsveld uit te breiden met de informatie van naburige wagens. Beide projecten worden in Vlaanderen gecoördineerd door imec en UAntwerpen, met de UGent, VUB, KU Leuven en Flanders Make (enkel Smart Highway) als onderzoekspartners, en Toyota, Ericsson (CONCORDA), BMW, Telenet en Septentrio (Smart Highway) als geassocieerde partners uit de industrie. Vanuit Europa loopt er met CONCORDA een parallel initiatief in landen als Nederland, Duitsland, Spanje en Frankrijk. 

Economie & Innovatie
Veerle Van Nieuwenhuysen Adjunct-woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel