Tips voor onze nieuwe schepenen

Tips voor onze nieuwe schepenen

Elke dag een nieuwe tip waar jouw gemeente baat bij heeft.

1. WERK: Contacteer je VDAB-netwerkmanager. Hij of zij maakt je wegwijs in de werking van VDAB en ondersteunt je om het maximale uit jullie samenwerking te halen. Leer hem of haar kennen via https://www.vdab.be/lokalebesturen/arbeidsmarkt

2. SPORT: Investeer samen met je buurgemeenten in sportinfrastructuur. De Vlaamse overheid steunt jouw renovatie- of nieuwbouwproject. Meer info: https://www.sport.vlaanderen/sportinfrastructuur-portaal/aanvragen-subsidies-sportinfrastructuur/

3. ECONOMIE & INNOVATIE: Gebruik de tools van Imec om ook van jouw stad of gemeente een ‘Smart City’ te maken met bv. slimme vuilnisbakken, sensoren voor luchtkwaliteit of real time monitoring van parkeerplaatsen. Meer info: https://www.imec-int.com/nl/artikelen/stad-antwerpen-vlaanderen-en-imec-bouwen-samen-aan-een-smart-city-proeftuin en https://www.imeccityofthings.be/nl .

4. WERK: Help nieuwkomers in jouw stad meteen op een pad naar werk, de beste manier om hen succesvol te integreren.

5. SPORT: Daag je inwoners uit actief te bewegen: richt de openbare ruimte beweegvriendelijk in en zorg voor extra sportruimte in bv. ongebruikte industriële sites of leegstaande kerken. Meer info: https://www.politeia.be/nl-be/book/sport-en-ruimte-in-beweging/13010.htm en http://www.isbvzw.be/nl/press/4432/eerste-exemplaar-sport-en-ruimte-in-beweging-voor-minister-muyters.html

6. ECONOMIE & INNOVATIE: Hoe is het gesteld met de online aanwezigheid van de handelaars in jouw gemeente? Met een e-scan ontdekken ze de mogelijkheden van het internet voor hun zaak. Neem zelf eens een kijkje op www.hetinternetookuwzaak.be.

7. WERK: Zet lokale en bovenlokale initiatieven op waar werkgevers en potentiële werknemers elkaar ontmoeten. Je kan hiervoor samenwerken met een breed netwerk aan partners, geruggesteund door de Vlaamse Overheid: https://www.talentontwikkelaar.be/advies-en-ondersteuning-0

8. SPORT: Een beweegvriendelijke en gedeelde speelplaats is een meerwaarde zijn voor de buurt, voor jeugdbewegingen en voor de kinderen op school zelf. Binnenkort mag je hiervoor een projectoproep van de Vlaamse overheid verwachten.

9. ECONOMIE & INNOVATIE: Licht handelaars tijdig in over aanstaande openbare werken. Dankzij de hinderpremie kunnen klanten hun weg naar de winkel blijven vinden. Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/hinderpremie-en-sluitingspremie-bij-hinder-openbare-werken 

10. WERK: Leer bedrijven in jouw buurt ook de voordelen van werkplekleren voor werkzoekenden en leefloongerechtigden kennen. Werkplekleren laat werkzoekenden proeven van een job op een reële werkvloer en is tegelijk een win voor de werkgevers die het aanbieden. Meer info: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekleren.

11. SPORT: Laat ouders niet aan de kant staan als de kinderen sporten: zet hen in beweging met bv. ‘sportieve ouderopvang’. Meer info: https://www.sport.vlaanderen/paginas/gezinssport/

12. ECONOMIE & INNOVATIE: Met een STEM-academie en stoom je de kinderen van jouw gemeente klaar voor de toekomst. Check www.stem-academie.be.

13. WERK: Maak van je OCMW een activeringscentrum. Zet mensen met een leefloon aan de slag met Wijkwerken: laat hen kleine klusjes uitvoeren die hen terug werkritme bijbrengen. Meer info: https://www.vdab.be/wijk-werken

14. SPORT: Benut álle sportruimte in je gemeente. Sport Vlaanderen helpt je bijvoorbeeld om schoolsportinfrastructuur na de schooluren open te stellen voor sportclubs. Meer info: https://www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/

15. ECONOMIE & INNOVATIE: Maak van je markten een attractieve beleving voor handelaars én klanten. Inspiratie vind je via https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/organisatie-van-ambulante-activiteiten/organisatie-van-ambulante.

Werk Economie & Innovatie Sport
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel