SportKompas toont kinderen de weg in sportlandschap

SportKompas toont kinderen de weg in sportlandschap

Vlaams minister Muyters stelt sportoriëntatiemethodiek ter beschikking voor Vlaamse basisscholen

Tijdens een toonmoment in Kalmthout stelde Vlaams minister van Sport het SportKompas voor. De methodiek om lagere schoolkinderen te helpen ontdekken welke sport op hun lijf geschreven is, wordt vanaf dit schooljaar ter beschikking gesteld voor alle Vlaamse basisscholen.

Waarom kies je als kind voor een bepaalde sport? Misschien ga je dansen omdat je vriendje of vriendinnetje dat ook doet? Of je gaat voetballen omdat papa dat vroeger ook deed? Zelden echter is je keuze gebaseerd op waar je echt goed in bent, op wat je echt leuk vindt. Nochtans is de kans dat je stopt met sporten veel kleiner wanneer je een sport vindt die echt op jouw lijf geschreven is.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: “Dat sporten gezond is, zeker ook voor kinderen, dat weten we intussen allemaal. Maar sporten tegen je zin: dat hou je zelden lang vol. De beste manier om gemotiveerd te blijven, is een sport te vinden waar je echt plezier aan beleeft. Met de Vlaamse regering trekken we daarom graag budget uit om alle Vlaamse basisscholen de gelegenheid te bieden gebruik te maken van het SportKompas. Daardoor kunnen we alle lagere schoolkinderen helpen om dé sport te vinden waar zij zich goed in voelen. “

De SportKompasmethodiek werd ontwikkeld door de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de UGent onder leiding van Prof. Dr. Matthieu Lenoir. “Het wetenschappelijk onderzoek van 10 jaren is nu vertaald naar een gebruiksvriendelijke testaanpak. Ieder kind krijgt een persoonlijke fiche met daarop 7 sporten die het best bij hem of haar passen. In totaal zijn er 45 sporten binnen het kompas opgenomen”.

De gemeente Kalmthout wil sport al van jongs af aan stimuleren. Sinds 2017 organiseert de sportdienst van de gemeente elk jaar SportKompastesten voor alle leerlingen van het derde leerjaar van de 8 basisscholen.

Schepen van Sport Maarten De Bock:  “In de maanden mei en juni laten we de kinderen onder professionele begeleiding verschillende tests doen. Naast enkele lichaamsmetingen zoals lengte en gewicht, testen we de kinderen op lenigheid, kracht, coördinatie, snelheid en uithoudingsvermogen. De gemeentelijke sportdienst kan na het SportKompas meteen de ouders informeren over het gepaste sport- en bewegingsaanbod. Elke sportclub van de gemeente is hierbij gebaat. Een gerichtere instroom van gemotiveerde en getalenteerde kinderen moet immers leiden tot langer lidmaatschap en minder drop-outs.

Daarnaast kunnen de kinderen via een interactieve webtoepassing ontdekken welke sporten ze leuk vinden. Het animatiefiguurtje ‘Sporti’ begeleidt hen om hun favoriete sportplaneten te ontdekken. Het is vooral belangrijk dat een kind een sport kan kiezen die hij of zij leuk vindt. De resultaten van de fysieke testen tonen welke vaardigheden het kind kan bijschaven om een te sport kiezen waar het echt aanleg voor heeft.

Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen stelt: “SportKompas wordt ter beschikking gesteld aan scholen en gemeenten via de vzw SportaMundi. Deze vzw wordt ondersteund met als doel om sportwetenschappelijk onderzoek in de praktijk te zetten naar scholen, gemeenten en sportverenigingen. Alle testresultaten worden geregistreerd op een digitaal platform. De  sportleerkracht kan met deze resultaten verder aan de slag om aangepaste vaardigheden aan te leren. Met het digitaal platform wil Sport Vlaanderen een zicht krijgen op de fitheid van onze jeugd en de evolutie van de fysieke vaardigheden na een herhaalde test.”

Vanaf januari 2019 is SportKompas volledig operationeel en kunnen de testen afgenomen worden in de basisscholen. Elke basisschool of gemeente die SportKompas wenst te organiseren kan zich nu al inschrijven op de website www.sportkompas.be

Sport
Jan Haegeman Kabinet minister Philippe Muyters
Bruno D'Hulster vzw SportaMundi
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel