Proximus bereikt akkoord met Vlaamse Regering over ‘netwerk van de toekomst’

Proximus bereikt akkoord met Vlaamse Regering over ‘netwerk van de toekomst’

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, minister van Innovatie Philippe Muyters en Proximus hebben een overeenkomst gevonden over het supersnel digitaal netwerk van de toekomst. Het doel van de overeenkomst is om Vlaamse bedrijven en gezinnen aan de wereldtop te brengen inzake innoverende digitalisering.

In september vorig jaar kondigde de Vlaamse Regering de ambitie aan om Vlaanderen aan de top te brengen op vlak van digitalisering, zowel voor onze bedrijven als voor de gezinnen. Om dat doel te bereiken, is onder meer een supersnel digitaal netwerk nodig. 

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters somde toen vier voorwaarden op waaraan dat netwerk moet voldoen: een toekomstbestendige capaciteit, een voldoende hoge dekkingsgraad, een open toegang voor andere marktspelers en een faire en competitieve vergoeding. Hij voegde daar aan toe dat hij dat netwerk liefst met de private markt wilde realiseren. Vandaag bereikten de Vlaamse Regering en Proximus een akkoord over het samen realiseren van die vier voorwaarden.

Concreet biedt Proximus garanties voor de snelheid van het netwerk, de openheid en faire prijzen voor andere spelers en een zo maximaal mogelijk bereik in Vlaanderen. De Vlaamse Regering van haar kant zal goede randvoorwaarden creëren waarbinnen deze engagementen nagekomen kunnen worden.

Vlaams minister Muyters: “Ik ben blij dat we de handen met de private markt in elkaar kunnen slaan om onze vier doelstellingen te bereiken en een digitaal ecosysteem op poten kunnen zetten waarin innovatieve toepassingen voor bedrijven en gezinnen zullen kunnen worden aangeboden. We hebben heldere afspraken gemaakt, wederzijdse engagementen genomen en zullen de uitvoering van deze MOU samen strikt opvolgen.”
Minister-president Geert Bourgeois: ”Deze MOU is een belangrijke stap vooruit voor digitaal Vlaanderen. We zetten duidelijke gezamenlijke doelstellingen en nemen een gezamenlijk engagement tussen overheid en privé. We bouwen een constructief klimaat waarin Proximus de ruimte krijgt om deze doelstellingen te realiseren.”
Dominique Leroy, Gedelegeerd Bestuurder van Proximus: “Proximus is volop bezig met de uitrol van zijn glasvezelnetwerk. We willen op termijn met dit toekomstgerichte netwerk de kernen van alle steden en gemeenten in Vlaanderen dekken om aan de gezinnen de best mogelijke connectiviteit te bieden. Daarnaast is het onze focus om zoveel mogelijk bedrijven op dit netwerk aan te sluiten om op die wijze een maximale boost te geven aan de digitale ontwikkeling. Deze doelstelling delen we met de Vlaamse Regering en we zijn blij met haar visie, die erop gericht is de uitrol van dit netwerk zo veel als mogelijk te faciliteren.”
Economie & Innovatie
Thomas Pollet Woordvoerder, Kabinet Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel