Primeur in Vlaanderen: nieuwe businessmodellen verbinden ondernemers en zorg

Primeur in Vlaanderen: nieuwe businessmodellen verbinden ondernemers en zorg

Alleen samen kunnen we oplossingen bieden voor complexe maatschappelijk vraagstukken zoals de vergrijzing en de stijgende zorgkosten die daarmee gepaard gaan. In 2013 lanceerde het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) de oproep ‘Nieuw Industrieel
beleid Zorgeconomie’. De bedoeling was om de samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingswereld, de zorg, de social profit en
de kennissector. Vandaag liggen 4 blauwdrukken op tafel van 4 unieke samenwerkingsmodellen tussen de zorgsector en de industrie.

Deze samenwerkingsmodellen moeten leiden tot nieuwe toekomstgerichte
zorg- en welzijnsoplossingen met slimme combinaties van producten en diensten binnen
handbereik van de gebruiker. De verschillende partners - bij de start een 50-tal - zetten netwerkorganisaties op waarbij ieder doet waarin hij  goed is, en dat samen in een geïntegreerde aanpak die uniek is wereldwijd.

Vandaag liggen 4 blauwdrukken op tafel van 4 unieke samenwerkingsmodellen tussen de zorgsector en de industrie. De geselecteerde projecten tackelen elk een
andere uitdaging en zijn stuk voor stuk innovatieve businessmodellen waar de samenleving baat bij heeft en die wereldwijd economische impact kunnen generen. De consortia erachter werkten een blauwdruk uit voor een innovatief
zorgorganisatie- én businessmodel met impact op het vlak van zorgbeleving, zorguitkomst en
kostenefficiëntie.

Vier projecten

  • NPCC – Nutricion Platform for Chronic Care – wil evidence based een gepersonaliseerde totaaloplossing aanbieden op het vlak van voeding.
  • 2Zen – TOEgankelijk Zorg Economisch Netwerk – wil matchmaker zijn tussen zorgvragers (mantelzorger en eindgebruiker) en –aanbieders. Het biedt een digitaal platform waarop mensen een geschikte oplossing kunnen vinden voor elke zorgvraag die niet-klinisch van aard is.
  • Mobiele Zorg wil functionele, veilige en modulaire woonoplossingen aanbieden in een samenwerkingsverband tussen zorg en ondersteuningsdiensten.
  • ILOZ – Integrale LijnsOverschrijdende Zorg – wil een one-stop-shop zijn voor een efficiënte zorg-, gezondheids- en comfortdiensten in de thuisomgeving met als streefdoel te werken met 1 factuur.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: "Einstein zei het al: 'Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg'. Het kan zoveel nuttiger zijn om de platgereden paden te verlaten en echt eens over het muurtje te gaan kijken hoe andere sectoren bepaalde uitdagingen aanpakken. Of beter nog: om echt te gaan samenwerken. Dat is exact wat we wilden bereiken met deze oproep: ondernemers en de zorgsector verbinden om samen winst te creëren. Winst voor onze economie, voor onze maatschappij, en vooral voor de patiënt. De 4 geselecteerde businessmodellen bewijzen dat het kan."  

Alle informatie wordt gebundeld in een ondersteunende publicatie ‘Slimme business modellen met IMPACT. Hoe ondernemers en zorg verbinden?’, hier te vinden als bijlage.

Economie & Innovatie
Tinne Stukkens Raadgever Communicatie, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel