Opleidingen voor werknemers hervormd

Opleidingen voor werknemers hervormd

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters is klaar met de hervorming van de opleidingsinitiatieven voor werknemers. Alle details zijn uitgewerkt voor het opleidingsverlof, de opleidingscheque en het opleidingskrediet. Met de hervorming moeten werknemers zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.

Vlaanderen evolueert steeds meer naar een innovatieve kenniseconomie. Meer dan ooit zijn de ontwikkeling van kennis en vaardigheden essentieel voor de productiviteit en de competitiviteit van onze bedrijven én voor de werkbaarheid en de loopbaanontwikkeling van de werknemers. Alle opleidingen worden elk jaar op hun arbeidsmarktgerichtheid getoetst aan de hand van een beoordelingssysteem, zoals technologische evoluties, knelpuntberoepen- of competenties... De erkenningen zijn dus tijdelijk, wat maakt dat het aanbod steeds actueel is en aangepast blijft aan de gevraagde competenties op de arbeidsmarkt. Het beoordelingssyteem wordt in de eerste helft van 2019 vastgelegd in een ministerieel besluit.

Er zijn drie instrumenten: het Vlaams opleidingsverlof, de Vlaamse opleidingscheque en het Vlaams opleidingskrediet.

Het Vlaams opleidingsverlof regelt het recht van werknemers om tijd te krijgen opleidingen te volgen zonder dat ze daarbij loonverlies lijden. De Vlaamse overheid betaalt de loonkost terug aan de werkgever. Elke werknemers in de privésector heeft recht op 125 uur opleidingsverlof. Nieuw is ook dat werkplekleren voortaan ook in aanmerking komt.

Via de Vlaamse opleidingscheques kunnen werknemers de helft van de kosten van arbeidsmarktgerichte opleidingen terugbetaald krijgen. Het maximum ligt op 250 euro, waardoor de werknemer dus zelf maar 125 euro bijdraagt. Deze eigen bijdrage valt zelfs volledig weg als het gaat om basisvaardigheden (basisgeletterdheid, ICT, rekenvaardigheid, diploma secundair onderwijs, Nederlands) en knelpuntopleidingen. Het maximumbedrag van 250 euro bedraagt 500 euro als het gaat om een diploma hoger onderwijs.

Het Vlaams opleidingskrediet wordt volledig gericht op de grootste knelpunten van de arbeidsmarkt. Werknemers die zich grondig willen herscholen, heroriënteren of herkwalificeren door een intensieve opleiding te volgen, kunnen rekenen op een extra steun van de Vlaamse overheid. Zij kunnen hun loopbaan volledig, halftijds of voor 1/5 onderbreken, en krijgen daarvoor een Vlaamse premie bovenop de reeds bestaande federale ondersteuning. De Vlaamse premie wordt uitgebreid tot de volledige duur van de opleiding en de premie wordt substantieel verhoogd om de keuze voor een carrièreswitch te stimuleren. Afhankelijk van de persoonlijke situatie gaat het daarbij over een stijging van gemiddeld 200 euro (in geval van 1/5 onderbreking) tot een stijging met 365 euro (in geval van voltijdse onderbreking). De verhoging van het Vlaams opleidingskrediet zorgt ervoor dat de totale premie (Vlaams + federaal) hoger ligt dan een werkloosheidsuitkering.

Minister Muyters: “Ik ben heel blij dat we deze hervorming hebben kunnen doorvoeren. De Vlaamse arbeidsmarkt is voortdurend en steeds sneller in beweging, we ondervinden stevige concurrentie van het buitenland en we kennen krapte op onze arbeidsmarkt. We hebben vandaag en in de toekomst élk talent op onze arbeidsmarkt nodig. Enkel door goed geschoolde en goed gemotiveerde mensen kunnen we Vlaanderen draaiende houden. Deze hervorming ondersteunt die ambitie.”

De hervormingen gaan van start vanaf het schooljaar 2019-2020 en worden gestut door een totaal budget van 70 miljoen euro.

Werk
Thomas Pollet Woordvoerder Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel