Nieuwe woonwijk op voormalige site Agfa Gevaert Edegem

Nieuwe woonwijk op voormalige site Agfa Gevaert Edegem

De Vlaamse Regering keurde vrijdag op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters het brownfieldconvenant voor de voormalige fabriekssite van Agfa Gevaert in Edegem goed. Dankzij deze beslissing ligt de weg naar een duurzame herontwikkeling van de site helemaal open. Er zal plaats zijn voor woningen, buurtwinkels, kantoren, een kringwinkel en sociaal restaurant…

Agfa Gevaert was jarenlang een belangrijke werkgever in Edegem. De producent van analoge en digitale beeldvorming en IT-systemen bouwde haar activiteiten het Edegemse deel al sinds de jaren '90 stelselmatig af, tot in 2014 werd beslist om de activiteiten volledig stop te zetten. Sindsdien was er helemaal geen activiteit meer op de site en raakten de fabriekshallen zwaar verwaarloosd. De gemeente Edegem, twee private ontwikkelaars, OVAM en het Agentschap Innoveren en Ondernemen sluiten nu een brownfieldconvenant af om het terrein te saneren en nadien te herontwikkelen. In de plannen is plaats voor een bruisende duurzame woonwijk, lokale handel en kantoren en sociale functies zoals een kringwinkel, sociaal restaurant of upcycling-center.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters bracht het convenant afgelopen vrijdag op de ministerraad: “In het convenant spreken we onderling af wie welke taak op zich neemt en plannen we verdere overlegmomenten om de voortgang op te volgen. De eerste stap zal nu de sanering zijn: we zullen onderzoeken waar de vervuiling precies zit en hoe die efficiëntst weggenomen kan worden. Intussen kunnen de ontwikkelaars hun plannen verder uitwerken en voorbereidingen treffen voor de start van de werken. We hopen dat we in 2019 van start kunnen gaan. Als Vlaams minister, maar zeker ook als voorzitter van de gemeenteraad, ben ik heel erg blij dat we van deze vervallen fabriekshallen een nieuwe bruisende Edegemse woonwijk kunnen maken.”

Edegems schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verstraeten: "Sinds meer dan 17 jaar heb ik als schepen van Ruimtelijke Ordening aan dit dossier gewerkt. Ik ben dan ook heel tevreden dat deze verpauperde site na al die jaren omgevormd wordt tot een groene woonwijk, met een bebouwingsgraad van slechts 40%".

Burgemeester Koen Metsu: "De hele site is vandaag nog verhard, met vaak wateroverlast tot gevolg. Dat zal binnenkort verleden tijd zijn. Na de sanering ontstaat een nieuwe groene woonwijk waar nieuwe Edegemenaars, jong en oud, zich zullen thuisvoelen en zullen kunnen genieten van unieke voorzieningen zoals een duurzaam warmtenet."

Economie & Innovatie
Thomas Pollet Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel