Nieuwe subsidies voor sportinfrastructuur

Nieuwe subsidies voor sportinfrastructuur

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft 10 miljoen euro subsidies toegekend aan 18 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over Vlaanderen. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om renovaties. In totaal investeerde Vlaanderen de afgelopen vijf jaar maar liefst 125 miljoen euro in sportinfrastructuur. Zo kunnen sporters in heel Vlaanderen genieten van mooie, moderne en goed ingerichte sporthallen, sportterreinen en zwembaden. 

Vlaanderen heeft de voorbije 10 jaar consequent ingezet op de vernieuwing en uitbouw van haar sportinfrastructuur. “Dat was ook hoog nodig,” zegt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, “Onze sporthallen en zwembaden waren sterk verouderd en er waren grote tekorten. We moesten echt een tandje bijsteken. In de eerste jaren heb ik gewerkt aan de meest acute problemen zoals de zwembaden. Maar intussen heb ik een meer vraaggericht systeem ontwikkeld zodat initiatiefnemers zelf elk jaar projecten kunnen indienen.”  

Dat vraaggericht systeem is het Sportinfrastructuurplan, een jaarlijkse oproep voor het bouwen of grondig renoveren van sportinfrastructuur. Private en publieke initiatiefnemers kunnen met hun project hierop intekenen en Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Projecten uit alle sportdisciplines maken dus kans op de subsidie, op voorwaarde dat ze een voldoende bovenlokaal karakter hebben. Welke projecten geselecteerd worden, hangt namelijk in de eerste plaats af van hoe goed ze aansluiten bij de sportbehoefte en van hoeveel Vlamingen ze mogelijk kunnen bereiken.  

Bij deze derde oproep in zijn soort werd 10 miljoen euro toegekend aan 18 projecten. Dat maakt dat de volgende jaren over heel Vlaanderen door deze oproep ongeveer 60 miljoen euro in bovenlokale sportinfrastructuur geïnvesteerd zal worden. De projecten zijn heel divers en gaan van intergemeentelijke zwembaden tot klimzalen, hockeyterreinen en enkele tennishallen.

Selectie subsidies sportinfrastructuur Selectie subsidies sportinfrastructuur.pdf - 60 KB

Alles bij elkaar investeerde Vlaanderen de afgelopen vijf jaar meer dan 125 miljoen euro in zwembaden, hockeyterreinen, klimzalen, ijsschaatspistes, gymhallen, … en in de 14 centra van Sport Vlaanderen. Dat maakte de realisatie of renovatie van zo’n 300 projecten mogelijk.

Het is mijn doel om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te brengen. En wat nodigt meer uit om aan sport te doen dan mooie, moderne en goed ingerichte sporthallen, terreinen en zwembaden,” zegt minister van Sport Muyters. “125 miljoen euro op vijf jaar tijd. Nooit eerder werd zoveel geïnvesteerd in onze sportinfrastructuur.”
Sport
Thomas Pollet Woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel