Nieuw investeringsfonds moet valorisatie technologisch onderzoek versterken

Nieuw investeringsfonds moet valorisatie technologisch onderzoek versterken

Vlaams minister Muyters richt Flanders Future Techfund op

Heel wat technologie die vandaag ontwikkeld wordt binnen de Vlaamse strategische onderzoekscentra en universiteiten, is in principe inzetbaar voor een breed scala aan sectoren en toepassingen. Maar helaas stokt vaak de brede ontwikkeling van deze platformtechnologieën en blijkt de uitkomst dan finaal slechts één specifieke toepassing. Met de oprichting van het Flanders Future Techfund wil de Vlaamse regering die brede ontwikkeling voortaan betere kansen geven.

Via dotaties aan de strategische onderzoekscentra (Imec, VIB, Flanders Make, Vito) investeert Vlaanderen jaarlijks zo’n 250 miljoen in de uitbouw van een strategische onderzoeksportefeuille bij deze SOC’s. Daarenboven gaat via diverse kanalen zoals het BOF en IOF (270mio euro/jaar) ook nog eens heel wat geld naar de opbouw van een technologieportfolio bij de Vlaamse universiteiten.

Veel van de technologie die ontwikkeld wordt binnen de SOC’s en de universiteiten zijn platformtechnologieën: ze kunnen gebruikt worden in heel verschillende toepassingen. Maar zover komt het vaak helaas niet.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Het verder ontwikkelen van een technologieplatform naar een volwassen prototype dat inzetbaar is voor verschillende toepassingen is bijzonder kapitaalsintensief. Wanneer men er in die vroege fase toch in slaagt een externe investeerder aan te trekken is het logisch dat die het risico wil minimaliseren en kiest voor de meest zekere return. Daardoor wordt in de verdere ontwikkeling het platform vaak verengd tot de realisatie van één specifieke toepassing: diegene die het snelst op de markt kan worden gebracht. Heel wat ander potentieel blijft dan ook onbenut.”

Met de oprichting van het Flanders Future Techfund wil de Vlaamse regering ervoor zorgen dat de technologieplatformen voortaan wél verder ontwikkeld kunnen worden voor ruimere toepassing.

Minister Muyters: “Finaal willen we komen tot een brede valorisatie van de technologieplatformen door de oprichting van bedrijven gebaseerd op deze platformen of door het verstrekken van licenties voor het gebruik ervan aan bestaande bedrijven. Op die manier halen we als Vlaanderen de meest optimale return uit onderzoek waarin vaak jaren geïnvesteerd is met overheidsdotaties.” 

Voor elk dossier wordt een zogenaamd  ‘Special Purpose Vehicle’ opgezet om te zorgen voor de financiering van de strategische ontwikkelingen die leiden tot een demonstratie van de technologieplatformen voor meerdere productapplicaties. De platformen waarin het Flanders Future Techfund zal investeren dienen reeds voldoende matuur te zijn met een duidelijk aantoonbaar marktpotentieel.

Minister Muyters: “Voor elke investering van het Flanders Future Techfund is ook de inbreng van een private co-investeerder vereist die minstens 10% participeert in het brede technologieplatform én die de leiding neemt in de oprichting van een eerste spin-off of een licentie afneemt. Het fonds vertrekt dan ook voluit vanuit een investeringslogica waar Vlaanderen in z’n geheel beter van wordt.”

De Vlaamse regering voedt het fonds met een initiële investering van 75 miljoen euro. Vervolgens zullen deze middelen stelselmatig en in functie van de investeringsnoden aangevuld worden met aandeelhoudersleningen tot maximaal 300 miljoen euro. Het fonds wordt beheerd door PMV.

Economie & Innovatie
Jan Haegeman Kabinet Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel