Muyters geeft advies over Carrefour

Muyters geeft advies over Carrefour

Vandaag heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zijn beslissing over het outplacement en zijn advies over SWT in het dossier van Carrefour overgemaakt. De minister acht het outplacementaanbod voldoende, maar geeft een negatief advies over SWT, en dus ook over het hele plan. De federale minister van Werk moet nu de knoop doorhakken.

In de arbeidswetgeving is voorzien dat de gewestelijke ministers van Werk een beslissing (bindend advies) nemen over het outplacementaanbod in een herstructureringsplan. Het is de federale minister van Werk die het hele plan moet beoordelen, rekening houdend met de regionale beslissing over het outplacement. Sinds de invoering van het bindend karakter van dat advies, is Carrefour het eerste dossier waarin de drie gewesten betrokken zijn.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft een positieve beslissing over outplacement genomen. Het aanbod dat aan de ontslagen werknemers gedaan wordt, is meer dan wat wettelijk verplicht is. Zijn advies over het hele plan is echter negatief. Minister Muyters: “In het plan wordt voorgesteld om ongeveer 600 mensen op vervroegd SWT te sturen. Ik vind dat een heel erg slecht idee in de arbeidsmarkt van vandaag. Mensen met SWT zijn namelijk wettelijk niet verplicht om zelf actief naar werk te zoeken. Op een moment van krapte op de arbeidsmarkt is dat een totaal verkeerd signaal. Dus geef ik een negatief advies over SWT.”

Het outplacementaanbod in het plan geldt ook voor de SWT’ers. Zij kunnen dus ook gebruik maken van de maatregelen die daarin vervat zitten. Dat vindt minister Muyters ook prima: “Ik heb liefst van al dat er geen SWT’ers zijn. Vandaar mijn eerdere oproep aan mijn federale collega om het niet toe te staan en de wetgeving te wijzigen. Maar als de federale minister toch SWT toestaat, dan heb ik liever dat ze outplacement volgen dan niet. Dat spreekt voor zich.”

Het is nu aan de federale minister van Werk om de verdere stappen in dit dossier te zetten, nadat alle gewesten hun beslissingen en adviezen hebben overgemaakt. Minister Muyters: “Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik ben positief over een onderdeeltje van het plan, maar negatief over het geheel. De federale minister van Werk heeft gezegd dat hij mijn advies zal volgen, dus het is nu aan hem om de nodige beslissingen te nemen.”

Werk
Thomas Pollet Woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel