Minister Muyters ondersteunt 7 ‘Citizen Science’-projecten

Minister Muyters ondersteunt 7 ‘Citizen Science’-projecten

1 miljoen euro voor burgerwetenschap

Eind vorig jaar lanceerde Vlaams minister van Wetenschap Philippe Muyters een oproep voor ‘Citizen Science’-projecten. Na evaluatie werden uiteindelijk 7 van de 50 ingediende projecten weerhouden.

Citizen Science, of burgerwetenschap, is een relatief jonge maar belangrijke ontwikkeling in de wetenschappelijke wereld. Het idee vertrekt van het betrekken van het brede publiek bij observaties, metingen, datacollectie,… om zo het wetenschappelijk onderzoek vooruit te helpen.

Vlaams minister van Wetenschap Philippe Muyters: “De tijd dat wetenschap en onderzoek achter gesloten deuren van het labo gebeurden is voorbij. Citizen science geeft wetenschappers toegang tot honderden helpende handen, ogen en oren. Dat maakt dingen mogelijk die wetenschappers alleen niet zouden kunnen. Bovendien verkleint Citizen Science de kloof tussen wetenschappers en burgers en creëert zo meer draagvlak voor wetenschap, technologie en innovatie.

Om het concept vaste voet aan grond te helpen krijgen in Vlaanderen, rekent Vlaams minister Muyters op twee pijlers: de uitbouw van een kenniscentrum en een oproep Citizen Science-projecten. Voor die oproep werd 1 miljoen euro uitgetrokken met een maximum van 150.000 euro per ingediend project.

Vlaams minister Muyters: “De oproep werd half maart afgesloten en bleek met 50 projecten erg succesvol. Na een evaluatieronde hebben we finaal 7 projecten weerhouden die binnenkort van start kunnen gaan.

De geselecteerde projecten zijn (uitgebreid overzicht, zie bijlage):

  • AIRbezen@School: meting van luchtkwaliteit d.m.v. aardbeiplantjes, specifiek gericht op scholen;
  • SPIN-CITY: spinnen als barometer voor omgevingstemperatuur en insectenpopulaties;
  • Insecten: vriend of vijand?: in kaart brengen van de bladluisgevoeligheid en standplaats van verschillende boomsoorten;
  • VLINDER: onderzoek naar de invloed van de lokale omgeving op het klimaat;
  • Vespa-watch: opvolgen van de invasie van de Aziatische hoornaar;
  • Knappe k(n)oppen: onderzoek naar de invloed van daglengte, winter- en lentetemperatuur op het verschijnen van boombladeren;
  • Oog voor Diabetes: annoteren van netvliesbeelden in de strijd tegen diabetes.

Maar ook de niet geselecteerde projecten worden verder opgevolgd.

Vlaams minister Muyters: “We willen het kind niet zomaar met het badwater weggooien. De RVO-society, het kenniscentrum voor Citizen Science, zal nagaan of sommige van de niet weerhouden projecten alsnog verbeterd kunnen worden of dat bepaalde projecten misschien versterkt kunnen worden door de handen in elkaar te slaan met andere.

 

Economie & Innovatie
Jan Haegeman kabinet Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel