Leegstand in centrumsteden: werk aan de winkel

Leegstand in centrumsteden: werk aan de winkel

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters wil centrumsteden ondersteunen om onbenutte bedrijfsruimte opnieuw een economische toekomst te geven. Via een projectoproep vanuit het Kenniscentrum Vlaamse Steden krijgen vijf projecten begeleiding om een nieuwe invulling te zoeken voor problematisch leegstaande bedrijfssites in de stad. Met 543 geregistreerde leegstaande of verwaarloosde bedrijfspanden in 2017 is er immers ‘werk aan de winkel’.

In 2017 telden we in de Vlaamse centrumsteden 543 geregistreerde bedrijfssites die  verwaarloosd worden of leegstaan. Nochtans is het belangrijk en niet evident om voldoende economische ruimte in de stad te voorzien. De redenen waarom deze potentiële bedrijfsruimten vaak niet of onderbenut worden, zijn dan ook heel uiteenlopend: versnippering, moeilijk bereikbaar, te kleine percelen, enz.

Om deze ruimtes opnieuw beschikbaar te maken, zijn maatwerk en matchmaking essentieel. Via overleg, coördinatie en kennisuitwisseling kunnen belangrijke stappen gezet worden naar een oplossing. Ook externe expertise aantrekken kan erg belangrijk zijn om bijvoorbeeld kennis over markttendensen, financiële haalbaarheid en private ontwikkelaars, gebruikers en eigenaars in het transformatieproces te brengen.

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden ontvangt een subsidie van 255.000 euro om via een oproep 5 projecten te steunen. Via deze projecten wordt nagegaan welke tools voor bepaalde problemen werken en daarna ook voor vergelijkbare sites ingezet kunnen worden. De projectoproep wordt gelanceerd begin juni. Eind september moeten de steden hun projectvoorstellen indienen en pitchen. Het project heeft een duurtijd van drie jaar.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: “Ook in Vlaanderen wonen, werken en leven steeds meer mensen in de stad. Met dit project onderzoeken we hoe we de beschikbare ruimte om te ondernemen optimaal kunnen benutten. Door op een verstandige manier om te gaan met de mogelijkheden van de stad, houden we ze voor iedereen leefbaar.”

 

 

Economie & Innovatie
Thomas Pollet Woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel