Impact Vlaams doelgroepenbeleid: verdubbeling aanwerving laaggeschoolde jongeren

Vandaag stelt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters het Jaarrapport Doelgroepenbeleid 2017 voor. Op 1 juli 2016 nam de Vlaamse Overheid deze bevoegdheid over van de Federale Overheid. Eén jaar na de start van dit nieuwe beleid waren bijna 200.000 werknemers met een Vlaamse loonkostverlaging aan de slag.

Dankzij het doelgroepenbeleid krijgen werkgevers een RSZ-bijdragevermindering bij aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren, 55-plussers of een premie voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Het afgelopen jaar maakten ruim 198.000 werknemers gebruik van deze maatregelen. Deze groep bestaat uit 144.000 55-plussers, 42.000 jongeren en ruim 12.000 personen met een arbeidshandicap.

Daling loonkost met 13,3% voor laaggeschoolde jongeren

Dankzij de doelgroepvermindering daalt de loonkost voor de werkgever en wordt deze aangemoedigd om een persoon uit één van deze doelgroepen aan te werven. Onderstaande tabel toont de gemiddelde loonkostvermindering per doelgroep.

Overzicht van het Vlaams doelgroepenbeleid (werkplaats Vlaams Gewest, 2e kwartaal 2017):

Laaggeschoolde jongeren: 12.942 13,3%

Midden geschoolde jongeren: 27.422 12,3%

Leerlingen: 1.366 nb

Oudere werknemers: 140.994 7,2%

Aangeworven werkzoekenden 55+: 3.189 12,2%

Vlaamse Ondersteuningspremie: 12.484 nb

Totaal: 198.397

Uit het rapport blijkt dat het aantal laaggeschoolde jongeren die worden aangeworven met een doelgroepvermindering verdubbeld is ten opzichte van voorheen, toen de maatregel nog een federale bevoegdheid was.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "De Vlaamse doelgroepvermindering is heel efficiënt en heeft onder meer door de administratieve vereenvoudiging een hoger bereik. Toch zien we dat de werkzaamheidsgraad van de laaggeschoolde jongeren nog ver onder het Vlaamse gemiddelde ligt en daarom zal ik bekijken of we het beleid  voor hen nog kunnen versterken."

Inhaalbeweging 55-plussers

In het tweede kwartaal van 2017 waren er 140.994 werknemers aan de slag met een doelgroepvermindering voor zittende 55-plussers, 101.273 tussen de 55 en de 59 jaar en 31.354 60-plussers. Nog eens 3.189 werknemers gingen aan de slag met een doelgroepvermindering voor aangeworven werkzoekenden ouder dan 55 jaar. De overgrote meerderheid van die begunstigden zijn tussen de 55 en de 59 jaar oud.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "De uitstroom naar werk van 55- tot 59-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, waardoor de werkzaamheidsgraad voor deze groep gestegen is tot bijna 70%. De kloof met 60-plussers is dan weer groter geworden. Ook voor hen wil ik  daarom bekijken of we het beleid nog kunnen versterken."

Het volledige Jaarrapport Doelgroepenbeleid 2017 is te lezen op:

https://www.werk.be/sites/default/files/rapporten/jaarrapport-doelgroepenbeleid-2017.pdf

 

 


 

 

Werk
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel