Elk talent telt: steeds meer mensen aan de slag

Elk talent telt: steeds meer mensen aan de slag

Vlaamse werkzaamheidsgraad stijgt, ook voor mensen met grotere afstand tot arbeidsmarkt

Bron: Statbel EAK, Eurostat LFS (Bewerking Steunpunt Werk/Departement WSE)
Bron: Statbel EAK, Eurostat LFS (Bewerking Steunpunt Werk/Departement WSE)

2018 was een grand cru jaar voor de Vlaamse arbeidsmarkt. De werkloosheid daalde continu, en tegelijkertijd steeg de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen in alle categorieën. Ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap, vinden steeds vaker een job. En dat is maar goed ook, want we hebben elk talent nodig op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Om te verzekeren dat onze bedrijven voldoende talent vinden en dat onze sociale zekerheid betaalbaar blijft, moet onze werkzaamheidsgraad omhoog. Het doel is om in 2020 minstens 76% van de Vlamingen op beroepsactieve leeftijd aan het werk te hebben. Met de huidige 74,6% - een historisch hoog cijfer - komen we steeds dichter in de buurt, maar dat betekent niet dat het werk gedaan is.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "Het is van belang om elk talent in Vlaanderen te benutten en meer mensen gemiddeld langer aan het werk te houden in meer werkbare loopbanen. Helaas is dat niet voor iedereen even evident: sommige werkzoekenden hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan anderen. Het is belangrijk om hen het juiste duwtje in de rug te geven, op maat. Dat is nodig, want iedereen verdient dezelfde kansen op de arbeidsmarkt. Ik ben blij te zien dat deze visie meer en meer werkelijkheid wordt. Deze cijfers bewijzen nogmaals dat ons beleid werkt.”

Wat vooral in het oog springt, is dat de werkzaamheidsgraad van 55-plussers er de laatste jaren enorm op vooruit gegaan is. Momenteel is 72,3% van alle 55- tot 59-jarigen aan het werk, wat dicht in de buurt komt van de algemene werkgelegenheidsgraad van 74,6%. Dat is echt ongezien.

Minister Muyters: "Toen ik in 2009 begon als minister van Werk, was het haast ondenkbaar dat we de doelstelling zouden halen om in 2020 60% van alle 50-plussers aan het werk te hebben. Op dat moment had immers maar 49,1% van de 50- tot 64-jarigen een job. Vandaag is dat 63,5%, dat is fantastisch. Maar ook hier geldt: het werk is niet gedaan."
Werk
Tinne Stukkens Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel