70 miljoen extra voor versterking Vlaams doelgroepenbeleid

70 miljoen extra voor versterking Vlaams doelgroepenbeleid

Op 1 juli 2016 ging het Vlaamse doelgroepenbeleid van start. Door kortingen te geven in de RSZ-bijdragen worden de kansen op tewerkstelling van jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap verhoogd. Deze succesvolle maatregel wordt vanaf 1 januari 2019 voor de drie doelgroepen nog versterkt. De Vlaamse Regering maakt hiervoor een budget van 70 miljoen euro extra vrij.

Dankzij het doelgroepenbeleid krijgen werkgevers een RSZ-bijdragevermindering bij aanwerving van laag- of midden geschoolde jongeren, bij het aanwerven of in dienst houden van 55-plussers of een premie voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Tijdens het eerste jaar van de succesvolle maatregel werden voor ruim 198.000 werknemers doelgroepenverminderingen toegekend. Het gaat om 144.000 55-plussers, 42.000 jongeren en ruim 12.000 personen met een arbeidshandicap.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “De Vlaamse doelgroepenvermindering blijkt heel efficiënt en moedigt werkgevers aan om jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap aan te werven of aan het werk te houden. Toch blijft de werkzaamheidsgraad van deze doelgroepen nog altijd lager dan het Vlaamse gemiddelde, op het moment dat we door de krapte op de arbeidsmarkt alle talenten hard nodig hebben. Ik wil het doelgroepenbeleid daarom nog versterken en heb de Vlaamse regering overtuigd om hiervoor jaarlijks extra geld vrij te maken. In 2019 zal dat 70 miljoen zijn, in 2020 gaat het om 78 miljoen.”

1. Jongeren

De Vlaamse doelgroepenvermindering voor laaggeschoolde jongeren heeft een bereik dat bijna dubbel zo hoog is als voorheen, toen het nog om een federale maatregel ging. Omdat de werkloosheidsgraad van laaggeschoolde jongeren met 20,5% echter nog ver boven het Vlaamse gemiddelde van 4,4% blijft, worden werkgevers voortaan extra aangemoedigd om laaggeschoolde jongeren een kans te geven doordat ze 2 jaar lang voor deze werknemers geen RSZ-bijdragen hoeven te betalen. In totaal komt de korting nu neer 490 tot 1.836 euro per kwartaal.

  • Loongrens: 2.500 euro/maand in het eerste jaar; 2.700 euro/jaar in het 2de jaar
  • korting per kwartaal:

Nu

 

Jaar 1

Jaar 2

Laaggeschoolden

1 150

1 150

Midden geschoolden

1 000

1 000

Vanaf 1/1/19

 

Jaar 1

Jaar 2

Laaggeschoolden

Vrijstelling

Vrijstelling

Midden geschoolden

1 000

1 000


2. 55-plussers

In het tweede kwartaal van 2017 waren er 140.994 werknemers aan de slag met een doelgroepenvermindering voor werkende 55-plussers, 101.273 tussen de 55 en de 59 jaar en 31.354 60-plussers. Nog eens 3.189 werknemers gingen aan de slag met een doelgroepenvermindering voor aangeworven werkzoekenden ouder dan 55 jaar.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “De uitstroom naar werk van 55- tot 59-jarigen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, de werkzaamheidsgraad voor deze groep is zelfs gestegen tot bijna 70%. Een ferme inhaalbeweging, die hen niet ver onder het Vlaamse gemiddelde van 73% brengt. Voor 60-plussers ligt dat evenwel anders, voor hen blijft het veel moeilijker op de arbeidsmarkt. Werkgevers worden daarom voortaan extra aangemoedigd hen een kans te geven, doordat we de werkgeversbijdragen 2 jaar lang volledig vrijstellen en daar bovenop de doelgroepvermindering voor 60-plussers die al aan de slag zijn verhogen.”

De vrijstelling van RSZ komt neer op een korting van 490 tot 3.338 euro per kwartaal voor het aanwerven van een werknemer ouder dan 55 jaar. Voor het in dienst houden van 60-plussers krijgen de werkgevers voortaan 350 euro extra RSZ-korting.

Nu

  • Loongrens: 4466,66 euro/maand
  • Korting per kwartaal:
 

55-59 jaar

vanaf 60 jaar

Retentie

600

1 150

Aanwerving (gedurende 2 jaar)

1 150

1 500

Vanaf 1/1/2019

  • Loongrens: 4648,33 euro/maand (geïndexeerd)
  • Korting per kwartaal:
 

55-59 jaar

vanaf 60 jaar

Retentie

600

1 500

Aanwerving (gedurende 2 jaar)

Vrijstelling

Vrijstelling

 

3. Personen met een arbeidshandicap

Ook de ondersteuning voor personen met een arbeidshandicap wordt uitgebreid. De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een loonpremie die werkgevers 5 jaar lang krijgen als de arbeidsbeperking van hun werknemer een impact heeft op het functioneren in hun job en er geen genezing of verbetering mogelijk is. Door de uitbreiding van de premie kunnen werkgevers voortaan gedurende 2 jaar ook voor werknemers die tijdelijk geconfronteerd worden met een beperking bij het uitvoeren van hun job, een compensatie krijgen.

Werk
Contacteer ons
Veerle Van Nieuwenhuysen Adjunct-woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Veerle Van Nieuwenhuysen Adjunct-woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel