3de oproep schoolsportinfrastructuur

3de oproep schoolsportinfrastructuur

Wat als scholen hun sporthallen buiten de schooluren makkelijker zouden kunnen openstellen voor lokale sportclubs?  Om dat mogelijk te maken, sloegen Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de voorbije jaren de handen in elkaar met twee subsidie-oproepen. Na het grote succes met mooie resultaten voor scholen én sportclubs, doen de ministers samen opnieuw een projectoproep en maken daar 3 miljoen euro voor vrij.

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande sportaccommodatie optimaal te benutten. In scholen is vaak heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook jammer dat die naschools, ’s avonds, in het weekend en in de vakantie nog vaak onderbenut blijft. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de turnzaal buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een hindernis, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de grotere exploitatiekosten... Bovendien is schoolsportinfrastructuur in sommige gevallen niet aantrekkelijk voor sportclubs omdat er bijvoorbeeld geen plaats is om sportmateriaal van de sportclub apart op te bergen of omdat er geen douches zijn.

In 2016 en 2017 lanceerden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters daarom een projectoproep voor scholen om hun sportinfrastructuur kwalitatiever te maken en om het hen praktisch mogelijk te maken die naschools vaker te laten benutten. De belangstelling van scholen en sportclubs bleek enorm groot, in 2016 werden 159 dossiers ingediend, in 2017 waren dat er 167. Met een totaal budget van 15 miljoen euro konden al 140 scholen hun sportinfrastructuur verbeteren en buiten de schooluren ter beschikking stellen van sportclubs en sportdiensten.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters: De voorbije subsidie-oproepen waren een enorm succes, de samenwerking tussen sport en onderwijs zorgde ervoor dat we maar liefst 2.339 extra naschoolse uren sport per week mogelijk konden maken. En de interesse blijft enorm groot. Met deze nieuwe subsidie-oproep van 3 miljoen euro willen we de succesformule verder zetten en deze keer kleinere sportzalen extra de kans geven.

Scholen kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten voor hun turnhallen en zwembaden. Het kan gaan om werken die ervoor zorgen dat de sportaccommodatie ook buiten de schooluren vlot toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem…), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur effectief naschools open te stellen. Bovendien kunnen ook hogescholen en universiteiten aan deze oproep deelnemen.

Story image

 

Nieuw aan deze subsidie-oproep is de focus op kleineren sportzalen tussen de 200 m² en 500 m². Bedoeling is om ruimte te creëren voor een laagdrempelig sportaanbod in en voor de buurt en zo de grotere, publieke sporthallen te ontlasten en meer te kunnen openstellen voor traditionele sporten. Om die reden komen ook nieuwe kosten in aanmerking voor de subsidie zoals groot sportmateriaal dat clubs nodig hebben voor naschoolse sport (bv. spiegels, vechtsportmatten, trampolines…). Daarnaast ligt er ook meer focus op participatie van kinderen/mensen van kansengroepen uit de buurt bij de eventuele toekenning van subsidies. In welke mate wordt de buurt van de school geconfronteerd met aspecten van kansarmoede en op welke wijze wordt de participatie van mensen uit kansengroepen tot het buitenschoolse sportaanbod bevorderd.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het delen van schoolsportinfrastructuur is een belangrijke doelstelling om de schoolgebouwen beter en efficiënter te gebruiken. Het grote succes en het enthousiasme van de scholen om op de subsidie-oproepen te antwoorden, tonen aan dat dit een goede keuze is. We bieden mensen en verenigingen de kans om buiten de schooluren gebruik te maken van sportaccommodatie die anders te vaak onderbenut blijft. Dit is ook deel van het actieplan ‘Hoog tijd voor geZONtijd’ waarbij we via een klavertje vier focussen op bewegen, kwaliteitsvolle sportinfrastructuur, gezonde voeding en EHBO. Het is dan ook in dat kader dat de scholen die een subsidie willen, gevraagd worden ook te investeren in een AED-toestel.”

Scholen kunnen een dossier indienen bij Sport Vlaanderen tot 21 februari 2019, 12u.

Sport
Thomas Pollet Woordvoerder minister Muyters, Kabinet minister Philippe Muyters
Katrien Rosseel Woordvoerder minister Crevits
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel