334 bedrijven besparen evenveel energie als 150.000 gezinnen verbruiken

334 bedrijven besparen evenveel energie als 150.000 gezinnen verbruiken

De 334 bedrijven die in 2015 met de Vlaamse overheid een energiebeleidsovereenkomst (EBO) hebben afgesloten, zullen in 2018 hun primair energieverbruik met 3,6% hebben verminderd t.o.v. 2014. Een energiebesparing die overeen komt met de isolatie van 500.000 daken of met het totale jaarlijkse energieverbruik van 150.000 gezinnen. Dat blijkt uit het meest recente jaarverslag van de EBO’s. 

 

Begin 2015 sloot de Vlaamse overheid energiebeleidsovereenkomsten af met meer dan 300 energie-intensieve bedrijven. Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 80% van het primair energieverbruik van de Vlaamse industrie en behoren tot volgende 7 sectoren:

  • Chemie & Kunststoffen
  • Raffinaderijen & Staal 
  • Papier, Papier- en kartonverwerkers & Drukkerijen 
  • Voeding & Mengvoeders 
  • Non-ferro & Metaalverwerking 
  • Textiel & Hout 
  • Keramische sector, Minerale niet-metaalproducten & Glas 

De aan de EBO’s deelnemende bedrijven engageren zich om maatregelen te nemen die zorgen voor een efficiënter energieverbruik, zoals het inzetten van warmtekrachtkoppeling of het uitbouwen van een warmtenet. Bij de start wordt een energieaudit uitgevoerd, waaruit dan een energieplan vloeit. In ruil legt de Vlaamse overheid geen bijkomende administratieve lasten of nieuwe regelgeving op en biedt ze de nodige ondersteuning. 

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: “Vandaag lezen we in het meest recente EBO-rapport dat dankzij deze energiebesparende maatregelen bij de grote verbruikers, in 2016 ongeveer 515.000 ton minder CO2 uitgestoten werd. Dat komt overeen met maar liefst 4 miljard niet-gereden kilometers met de wagen.

 Tegen 2018 zullen de maatregelen die voortvloeien uit de EBO’s ervoor zorgen dat de deelnemende bedrijven hun primair energieverbruik met 3,6 % hebben verminderd ten opzichte van 2014. Een energiebesparing die bovendien ook belangrijk is om de continuïteit en de groeikansen van de ondernemingen te vrijwaren en die goed is voor meer dan 60% van de door Europa opgelegde energiereductie voor Vlaanderen.

Hiermee zijn de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten met succes van start gegaan. De sectorbedrijven tonen hun engagement met meer dan 2.500 energie-efficiënte maatregelen en nemen zo mee hun verantwoordelijkheid in het behalen van de Vlaamse CO2- en energiedoelstellingen”, besluit minister Muyters.
Economie & Innovatie
veerle.vannieuwenhuysen@vlaanderen.be Adjunct-woordvoerder van minister Philippe Muyters, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel