32 nieuwe sectorconvenants

32 nieuwe sectorconvenants

De verschillende sectoren van de Vlaamse economie zijn belangrijke partners voor Vlaams minister van Werk Philippe Muyters om een aantal prioriteiten in zijn arbeidsmarktbeleid te realiseren. De 32 nieuwe convenanten voor de periode 2018-2019 focussen op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt, levenslang leren en diversiteit.

De tweejaarlijkse sectorconvenanten leggen na overleg met de sociale partners afspraken vast tussen de sectoren en het Vlaamse beleid. Voor de uitvoering ervan krijgen alle sectoren samen een vergoeding van 11.368.000 euro. De afspraken in de convenant zijn dan ook niet geheel vrijblijvend, maar gekoppeld aan een resultaatsfinanciering die gestegen is van 10 naar 20 procent. De 32 nieuwe convenants voor de periode 2018-2019 bevatten engagementen rond drie thema’s: 

1. De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt
De Vlaamse arbeidsmarkt doet het goed, met een werkloosheid die al sinds augustus 2015 daalt. Om krapte op de arbeidsmarkt op te vangen, is het meer dan ooit van belang het onderwijs goed af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt. In de sectorconvenants wordt daarom afgesproken extra in te zetten op duaal leren en werken, op stages en werkplekleren en op het promoten van STEM-richtingen.

2. Levenslang leren
In het Vlaamse activeringsbeleid is niet enkel iemands diploma of voorgaande job van belang, maar gaat er extra aandacht naar competenties van werkenden en werkzoekenden, naar wat iemand kent, kan of nog kan leren. Dat vertaalt zich in de convenants door verhoogde aandacht voor competenties van de toekomst en basisvaardigheden en voor het werk maken van werkbaar werk en van alle talenten aan de slag te krijgen.

3. Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
Samen met de sectoren wordt werk gemaakt van het bevorderen van diversiteit en het tegengaan van discriminatie. Een voorbeeld is de sectorale gedragscode die in elke convenant werd ingeschreven.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “De afspraken met de sectoren om het beleid mee uit te dragen, zijn van groot belang om van onderuit verandering mogelijk te maken. Zo kan de aanpak tegen discriminatie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld maar succesvol zijn als die door de sectoren zelf gedragen en versterkt wordt. 
Werk
Thomas Pollet Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel