20 miljoen euro voor Vlaamse cybersecurity

20 miljoen euro voor Vlaamse cybersecurity

In een wereld die aan een verschroeiend tempo steeds verder digitaliseert, is cybersecurity van levensbelang. De gevallen van cybercriminaliteit stijgen jaar na jaar immers exponentieel, gaande van identiteitsdiefstal, over de zogenaamde ransomeware tot economische spionage. Door deze snelle evolutie heeft Vlaanderen nood aan een strategie in cybersecurity. Vlaams minister Philippe Muyters start daarom met het Vlaams beleidsplan cybersecurity: een jaarlijkse investering van 20 miljoen euro gericht op onderzoek, implementatie en opleiding.

Het Wereld Economisch Forum schat dat 74% van alle bedrijven wereldwijd tegen 2020 met een vorm van cybercriminaliteit in aanraking kunnen komen. De digitalisering treedt immers op in alle sectoren en ook in Vlaanderen zal cybersecurity daarom in zowat elke industrie van essentieel belang worden.  Het Vlaams beleidsplan cybersecurity zal dan ook niet alleen inzetten op de versterking van het wetenschappelijk onderzoek, maar ook veel aandacht besteden aan het klaarstomen van de Vlaamse bedrijven en de Vlaamse arbeidsmarkt.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Geen enkele Vlaming of bedrijf zou erover denken om de voordeur onbewaakt open te laten staan. Nochtans komt het digitale equivalent daarvan – zoals nauwelijks beveiligde systemen of meerdere accounts met hetzelfde paswoord – vandaag erg vaak voor. Het wordt tijd dat daar verandering in komt. Digitalisering vormt een enorme kracht voor onze industrie en onze manier van leven en dat is goed, maar dan moeten we ook onze beveiliging daaraan aanpassen.”

Jaarlijks 8 miljoen euro voor onderzoek

Vlaanderen is klein, maar groot in onderzoek. Zo dragen miljarden toepassingen van cybersecurity Vlaamse cryptografie – de manier waarop informatie versleuteld wordt waardoor het niet leesbaar is voor anderen dan voor wie het bedoeld is –  in zich. De globale standaard die vandaag gebruikt wordt voor het versleutelen van van data, de advanced encryption standard of AES (ook wel bekend onder de bijnaam “Rijndael”, naar de Vlaamse onderzoekers Rijmen en Daemen), is uitgevonden door een Vlaamse onderzoeksgroep.

Een andere Vlaamse sterkte is het beveiligen van gedistribueerde systemen. De trend in applicatieontwikkeling zijn microservices, modulaire blokjes die in functie van de noden van de gebruiker gecombineerd worden in één geïntegreerde toepassing. Dat vereist een andere aanpak in beveiliging dan de klassieke applicaties die uit één geheel bestaan en ook hierin is Vlaanderen toonaangevend.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “Vlaanderen beschikt niet over de schaalvoordelen en overheidsbudgetten van internationale koplopers als de VS en China, maar wel over toponderzoek in heel relevante cybersecurity-domeinen zoals in cryptografie en in het beveiligen van gedistribueerde systemen. Met de jaarlijkse investering van 8 miljoen euro focussen we op deze sterktes. Door slim te specialiseren, kunnen we het verschil maken op wereldschaal. ”

Jaarlijks 9 miljoen euro voor digitalisering en implementatie van cybersecurity

De grootste opportuniteit ligt misschien wel in het vertalen van het excellent onderzoek in concrete toepassingen en het ingang doen vinden in de Vlaamse bedrijfscontext. In het verleden werd cybersecurity te vaak als een last gezien, zonder te beseffen dat het een essentieel onderdeel is van een betrouwbare en duurzame digitale keten. Langzaamaan komt daar wereldwijd verandering in, dit is hét moment om het bewustzijn rond cybersecurity te verhogen en Vlaanderen te positioneren als early adopter van cybersecurity-technologie.

Net als bij AI, moeten we ook hier bij het begin beginnen; de digitalisering van het Vlaamse bedrijfsleven. Die digitale transformatie is immers niet evident en roept heel wat vragen op: welke invloed heeft digitalisering op mijn bedrijf, hoe kan ik mijn manier van werken of mijn business model aanpassen, hoe moet ik omgaan met gebruikersbeheer, toegangsrechten, enz. VLAIO wordt daarom ingezet om te werken aan de ‘digital readiness’ en de digitale geletterdheid van onze ondernemers en ondernemingen. In samenwerking met het VLAIO partnernetwerk zullen zij bedrijven sensibiliseren en informeren over de noodzaak om aandacht te hebben voor cybersecurity. Daarnaast zullen ze hen ook ondersteunen bij de specifieke implementatie van cybersecurity. Concreet betekent dit dat er een netwerk opgezet wordt om trends en relevante kennis, ook internationaal, te detecteren voor verschillende sectoren van de Vlaamse industrie. Op die manier wil men het gebruik van state of the art cybersecurity-technologie in Vlaamse bedrijven drastisch verhogen en de Vlaamse bedrijven actief in de sector ondersteunen om hun leidende technologie verder te ontwikkelen.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “We hoeven met cybersecurity niet zelf al het warm water uit te vinden, maar moeten er wel voor zorgen dat wat al bestaat ook tot bij ons geraakt. Het is de bedoeling dat VLAIO in samenwerking met de speerpuntclusters, de sectorfederaties en de middenveldorganisaties alle relevante kennis tot bij de Vlaamse bedrijven brengt, groot en klein, zodat ze er zelf mee kunnen beginnen experimenteren. Ondernemingen kunnen natuurlijk ook financiële ondersteuning krijgen, via de bestaande VLAIO-instrumenten zoals de kmo-groeisubsidie.”

Jaarlijks 3 miljoen euro voor opleiding

Een laagdrempelig opleidingsaanbod en bijhorende sensibiliseringscampagne moeten zorgen voor een hogere bewustwording van de verschillende veiligheidsuitdagingen waar elk Vlaams bedrijf, van kmo tot multinational, in de hypergeconnecteerde economie voorstaat. Bovendien is het de bedoeling dat elke Vlaming zich bewust wordt van de manier waarop we met onze persoonlijke data omgaan en hoe we ons kunnen beschermen.

Vlaams minister Philippe Muyters: “We kijken samen met VDAB, Syntra Vlaanderen en de onderwijsinstellingen naar het huidige aanbod aan cybersecurity-opleidingen in Vlaanderen en gaan na wat er nog nodig is om in te spelen op wat de bedrijven en  de Vlamingen nodig hebben. Daar start het mee, het hele plan zal maar succes hebben als we heel Vlaanderen mee aan boord krijgen.”
Economie & Innovatie
Veerle Van Nieuwenhuysen Adjunct-woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel