2 miljoen euro steun voor synthetische diamantproductie bij Heyaru in Lommel

2 miljoen euro steun voor synthetische diamantproductie bij Heyaru in Lommel

Op voorstel van Vlaams minister Muyters kent de Vlaamse regering 2 miljoen euro steun toe aan Heyaru Engineering NV. Het bedrijf wil in Lommel synthetische diamant gaan ontwikkelen.

De synthetische diamantindustrie is nog vrij jong en in Vlaanderen zelfs volledig nieuw. Synthetische diamanten worden echter voor steeds meer toepassingen gebruikt. Slechts 2% van de natuurlijke diamanten heeft de noodzakelijke hardheid die nodig is om ingezet te worden in industriële en technologische toepassingen als optica, telecommunicatie of energie. Synthetische diamant vult daar dus een belangrijke lacune. Het beperkte aantal leveranciers die vandaag actief zijn kunnen niet aan de huidige vraag voldoen en er wordt verwacht dat de wereldwijde markt in de periode 2016 – 2025 zelfs nog met 82% zal groeien.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “Heyaru dat vandaag al op kleine schaal synthetische diamant produceert in India, wil een eerste Europese vestiging openen in Lommel. De productiefaciliteit wordt meteen de centrale hub voor de groep zowel voor productie van synthetische diamant als voor het onderzoek naar nieuwe technieken en toepassingen. Het bedrijf investeert daarvoor meer dan 24 miljoen euro. Voor een dergelijke belangrijke ontwikkeling draagt de Vlaamse regering met 2 miljoen euro steun graag haar steentje bij.

In een eerste fase zal dit project een vijftiental banen creëren. Heyaru heeft echter de ambitie om de komende vijf tot tien jaar te groeien naar een productiefaciliteit met enkele honderden reactoren en 120 à 150 werknemers.

Vlaams minister Muyters: “De investering van Heyaru brengt niet alleen nieuwe jobs mee. Het bedrijf wil ook bijdragen aan de uitbouw van een Vlaamse kenniscluster rond synthetische diamant. Een belangrijk onderdeel van het project bestaat dan ook uit het opzetten van een eigen onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in samenwerking met onze Vlaamse kennisinstellingen. De aanwezigheid van Heyaru kan bovendien een belangrijke aantrekkingskracht uitoefenen op andere bedrijven. Een goede zaak dus voor de toekomst van de Vlaamse economie.”
Economie & Innovatie
Jan Haegeman kabinet Muyters
Over Vlaams minister Philippe Muyters

Vlaams minister Philippe Muyters
Martelaarsplein 7
1000 Brussel